Ministerul Educației a aprobat structura anului școlar 2020-2021. Prima zi de școală a viitorului an școlar – 14 septembrie.

Ordinul ministrul educației și cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din data de 6 februarie 2020.

Potrivit actului normativ, anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021. Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

  • Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021. Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – marți, 22 decembrie 2020. În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă – miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021. Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021. Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.
  • Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie – 18 iunie 2021. Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021. Vacanță – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021. Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021. Vacanță – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021. Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021.
    Vacanța de vară – sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului școlar 2021-2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Documentul prevede de asemenea că unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020 – Ziua internațională a educației.

De asemenea în ordinul privind structura anului școlar 2020-2021 se mai arată că Programul național ,,Școala altfel” se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Intervalul aferent programului ,,Școala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele). Pentru clasele din învățământul liceal-filiera tehnologică din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în săptămâna dedicată programului ,,Școala altfel”.