CEH obligat să plătească peste 20 de milioane către SNÎMVJ

CEH obligat să plătească cărbunele furnizat de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului. Pentru că nu şi-au primit banii la timp, cei de la societatea de închideri au decis să acţioneze în instanţă Complexul Energetic Hunedoara. Instanţa obligă complexul să plătească huila livrată de SNÎMVJ.

pizap.com14471446620481

“Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive şi a inadmisibilităţii cererii. Admite cererea de ordonanţă de plată formulată de către creditoarea SNÎnchideri Mine împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic SA şi în consecinţă: Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 20.066.809,43 lei reprezentând contravaloare huilă livrată până la data de 24.07.2015 şi neachitată în termen de 20 zile de la comunicarea prezentei. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei cheltuieli de judecată”,  se arată în soluţia instanţei.

[slideshow_deploy id=’17217′]« (Știre anterioară)