Aproape un secol şi jumătate de minerit la Lonea  

 

Exploatarea cărbunelui la Lonea a demarat în luna decembrie a anului 1873, adică exact acum 142 de ani, dar şansele să se împlinească exact un secol şi jumătate sunt mici pe zi ce trece.

63-1_81543400

Mina din estul Văii se confruntă cu o perioadă mai dificilă între anii 1928-1933, când au fost închise minele Lonea I şi Lonea II, rămânând în activitate doar Lonea III. După cea de-a doua conflagraţie mondială, Valea Jiului, implicit şi mina de la Lonea se întâlnesc cu „beneficiile” ocupaţiei sovietice, anul 1949 aducând apariţia Societăţii Româno-Sovietice (SOVROM Cărbune). În perioada socialistă a fost realizată şi modernizarea minei de la Lonea, între anii 1961-1965 fiind făcute numeroase lucrări de investiţii atât în subteran cât şi la suprafaţa exploatării minere. Anul 1966 a adus dotarea puţului central de extracţie al minei  cu o maşină cu cabluri multiple şi cu funcţionare automată. Pentru prevenirea, asanarea şi lichidarea focurilor de mină, în anul 1981, au fost construite trei staţii de înnămolire la Lonea I, Jieţ şi Valea Arsului. Datorită creşterii ritmice şi continue a producţiei de cărbune, precum şi pentru asigurarea unui grad mai mare de confort şi siguranţă în subteran, tot în deceniul al şaptelea din secolul trecut, a fost redimensionat sistemul de aeraj al minei şi au fost construite noi staţii de aeraj. Demn de menţionat este faptul că cea mai mare producţie anuală a minei Lonea a fost înregistrată tot în timpul „Epocii de Aur”, anul 1989 aducând o producţie record de 1.304.000 de tone de cărbune. După Revoluţia din decembrie 1989, activitatea şi numărul de personal de la mina Lonea au fost restrânse şi reduse, în special în ultimii 10 ani. În anul 1994, mina Lonea Pilier, aflată în etapa executării lucrărilor de deschidere a fost alipită minei Lonea, dar după punerea în execuţie a planului de restructurare a mineritului din Valea Jiului, lucrările au fost sistate iar mina a intrat în programul de închidere şi conservare, laolaltă cu unele zone de la Lonea I şi Lonea III.  În ceea ce priveşte numărul de angajaţi ai EM Lonea, acesta a scăzut în ultimii 10 ani , dar cea mai grea lovitură a primit-o mina chiar în anul 1997, anul în care minerii au învăţat ce înseamnă cuvântul „disponibilizare” şi când aproape 1.000 de ortaci au dispărut de pe statele de plată.

[slideshow_deploy id=’17452′]