Acte notariale 2016. Ce gratuităţi şi reduceri se aplică în acest an?

Anumite documente pot fi întocmite la notarii publici gratuit sau cu reducere de preţ, conform legislaţiei în vigoare. Printre acestea se numără, de exemplu, declaraţiile privind ajutorul de şomaj sau cele privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii.

banner

Totuşi, în cazul anumitor documente, cetăţenii se pot bucura de reduceri de tarife sau chiar de gratuitate, după cum se arată în actul normativ. Mai precis, scutirea de platăpentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială se aplică:

  • declaraţiilor privind ajutorul de şomaj;
  • declaraţiilor privind ajutorul social;
  • declaraţiilor privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
  • declaraţiilor privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinerea de locuri de cazare în cămine;
  • declaraţiilor privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora;
  • declaraţiilor privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • declaraţiilor şi procurilor necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor acordate persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru achiziţionarea de autoturisme;
  • declaraţiilor de donare de organe, ţesuturi şi celule.

De asemenea, trebuie reţinut că mai pot fi acordate scutiri atunci când obligaţia de plată a onorariului revine statului român.

Reducerile de tarife sunt cuprinse între 15% şi 100%

În ceea ce priveşte reducerile de tarife, acestea pot fi de până la 100% din onorariul datorat pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri (sau realizează venituri sub venitul minim pe economie) şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate.

Reducerile pot fi de 90% pentru actele notariale în care Uniunea Naţională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soţii/soţiile acestora şi copiii minori ai notarilor publici au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, automat, obligaţia de plată a onorariului. „Aceeaşi reducere de 90% se poate acorda şi la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi/sau camerele notarilor publici sunt acţionare, asociate sau fondatoare, după caz”, este subliniat în ordinul de ministru.

Reduceri de până la 70% la onorarii pot fi acordate magistraţilor, soţilor/soţiilor acestora şi copiilor lor minori pentru autentificarea actelor în care aceştia au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi obligaţia implicită de plată.

Cu anumite excepţii, o reducere de 30% se aplică onorariilor pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului guvernamental „Prima casă”.

Cea mai mică reducere ce se poate aplica este de 15%, potrivit Ordinului MJ nr. 46/2011, aceasta fiind valabilă „pentru autentificarea actelor în care avocaţii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului, precum şi la succesiuni, dacă aceştia au calitatea de moştenitori”,informeaza avocatnet.ro.

Atenţie! Dacă la un act se pot acorda mai multe reduceri de onorariu, aplicabilă este doar cea care are cuantumul cel mai mare.

 

 

[slideshow_deploy id=’20328′]