Zeci de mii de lei prin atribuire directă de la INSEMEX către “unitatea protejată” Diacostampet SRL Petroşani

Devenită unitate protejată pentru persoane cu diazbilităţi, Diacostampet SRL Petroşani a prins două contracte avantajoase încredinţate fără licitaţie de INSEMEX Petroşani. Şi Art Forest Company a primit, chiar anul trecut, un contract avantajos de la INSEMEX, şi tot fără licitaţie.

vochi

Insemex Petroşani a încredinţat, prin achiziţie directă, două contracte avantajoase către Diacostampet SRL, firmă apropiată de familia senatorului UNPR Haralambie Vochiţoiu. Astfel, în 2014, pentru “Lucrari de amenajare bai/grupuri sanitare et.III – Cladire Principala Laboratoare”, societatea – cunoscută mai ales prin prisma activităţii tipografice desfăşurate! – a câştigat 39.375,21 lei. De asemenea, tot în 2014, pentru 41.800, 21 lei tot Diacostampet a executat pentru INSEMEX, în axelaşi an, “Lucrări de izolare termică si fonică a întregii suprafete interioare a birourilor – Clădire Principală Laboratoare”. De  precizat că, pentru niciunul dintre contractele de execuţie INSEMEX Petroşani nu a găsit de cuviinţă să organizeze licitaţie publică, deşi vorbim despre o instituţie de stat. Directorul INSEMEX, Artur Găman, ne-a explicat că, de fapt conform legii, are obligaţia să îmcheie contracte cu “unităţi protejate”, iar Diacostampet este una dintre acestea.

Ce sunt unităţile protejate

 Ce reprezintă, de fapt, aceste “unităţi protejate” pentru persoanele cu dizabilităţi. Potrivit portatului www.legestart.ro, unităţile protejate pot fi înfiinţate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap. Asemenea unităţi pot fi organizate cu sau fără personalitate juridică, acestea din urmă fiind cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice ori din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi economice independente. Procedura de autorizare a unităţilor protejate este stabilită prin Ordinul MMFPS nr. 1372/2010 -publicat în Monitorul Oficial nr. 676/2010-, care a abrogat reglementarea anterioară dată prin Ordinul preşedintelului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007.

Astfel, pentru a putea funcţiona, unitatea protejată trebuie să obţină o autorizaţie care se eliberează de Ministerul Muncii, prin ordin al ministrului, la propunerea Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap.

În vederea autorizării ca unitate protejată, entitatea trebuie să se încadreze în una dintre situaţiile prevăzute de art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate. De asemenea, se poate constitui ca unitate protejată şi o persoană fizică cu handicap, autorizată să desfăşoare activităţi economice independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.

Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la condiţiile de autorizare ale unităţilor protejate. Unităţile protejate autorizate beneficiază de scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinţare şi de reautorizare, precum şi de scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiţia ca cel puţin 75% din fondul obţinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal. Autorităţile administraţiei publice locale pot, de asemenea, să acorde alte asemenea drepturi cu condiţia să le finanţeze din fonduri proprii. De asemenea, potrivit legislaţiei în vigoare, întreprinzătorii care conduc o societate cu mai mult de 50 de salariaţi încadraţi sunt obligaţi să angajeze persoane cu handicap, iar ponderea angajaţilor cu handicap ar trebui să fie de minim 4%. Autorităţile au permis angajatorilor care nu doresc să angajeze persoane cu handicap, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.448/2006, să aleagă dintre alte două obligaţii precum: achiziţionarea unor servicii sau produse realizate de persoanele cu handicap angajate de către unităţile protejate autorizate pe baza unui parteneriat. Angajatorii trebuie să cumpere aceste produse în valoarea echivalentă cu sumă totală a datoriilor la bugetul de stat raportat la procentul de 50% din salariul de baza minim brut pe ţară, înmulţit cu numărul de locuri de munca neocupate de persoane cu handicap.

Diacostampet – unitate protejată

Exact la acest aspect se referea directorul INSEMEX, Artur Găman, şi, absolute întâmplător, Diacostampet SRL este una dintre aceste unităţi protejate pentru persoane cu handicap.

Să ne reamintim faptul că, prin 2011 – 2012, Diacostampet SRL Petroşani a fost implemebtat proiectul „Ocuparea durabilă, o şansă pentru lucrătorii cu handicap şi cei extrem de defavorizaţi”, finanţat prin Fondul Social European de Dezvoltare a Resurselor Umane, 2007-2013. În cadrul acestui proiect, au fost create 6 locuri de muncă pentru persoanele cu handicap şi 4 locuri de muncă pentru persoane extrem de defavorizate, potrivit informaţiilor de la vremea respectivă. Diacostampet SRL figuează pe lista oficială a unităţilor protejate pentru persoanele cu dizabilităţi la nivel naţional.

Despre Diacostampet există informaţii că ar avea legătură directă cu senatorul Haralambie Vochiţoiu, însă acesta a negat cu vehemenţă, menţionând faptul că nu este în structura acţionariatului societăţii. Pe de altă parte, potrivit declarației de interese depuse de Vochițoiu la încetarea mandatului de consilier județean, în ianuarie 2013, soția lui a fost psihosociolog la Diacostampet și a obținut un venit de 23.000 de lei de la această societate în ultimul an fiscal. În plus, Euro Jobs Petroşani, firmă de care numele senatorului UNPR se leagă direct, a colaborat cu Diacostampet pe mai multe proiecte de formare profesională și resurse umane finanțate pe bani europeni. Cu sediul pe strada Livezeni nr. 3, acolo unde funcţionează sau au funcţionat mai multe societăţi de care se leagă numele lui Vochiţoiu, Diacostampet a fost înfiinţată în anul 2009, cu principal obiect de activitate servicii de editare si tiparire, imprimate tipizate, servicii de grafic-design, servicii de publicitate, servicii de tiparire a brosurilor, flyere, carti, reviste, ziar.

Între timp, însă, potrivit datelor oficiale, a apărut menţiunea, la principalul domeniu de activitate, “Lucrări de constructii a cladirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, iar în 2014, când a avut contractele încheiate cu INSEMEX, firgura cu fix 6 angajaţi!

 

Şi Art Forest Company a avut de câştigat

Diacostampet SRL nu este însă singura societate apropiată lui Haralambie Vochiţoiu care a prins contracte la instituţia condusă partenerul său de alianţă la acea vreme, Artur Găman (PSD). Art Forest Company, la care senatorul UNPR a fost chiar acţionar. Mai mult decât atât, potrivit declaraţiei de avere completată şi semnată de senatorul Vochiţoiu, acesta figurează cu un împrumut acordat în nume personal societăţii Art Forest Company în valoare de 403.651, 71 lei.

Revenind la contractul încheiat cu INCD INSEMEX Petroşani, în 2015, tot prin achiziţie directă, s-a plătit fix 314.499,99 lei, pentru “Lucrări de amenajare copertine metalice pentru o suprafaţă de 530 mp din cadrul INCD INSEMEX Petroşani”, executantul fiind Art Forest Company SRL. Reprezentanţii INSEMEX Petroşani au precizat că, potrivit legislaţiei, “autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea  achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul  în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro  exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ”, motivând în acest fel de ce nu s-a mers pe procedura licitaţiei în aceste contracte.

Contracte de lucrări cu societatile mentionate in adresă, după cum urmează:

2014:

▪ Lucrari de amenajare bai/grupuri sanitare et.III – Cladire Principala Laboratoare

– val. ctr. 39.375,21 lei                               – Executant SC DIACOSTAMPET SRL

Modalitate de indeplinire a contractului: Achizitie Directa ( cf. Art.19* – OUG 34/2006)

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

▪  Lucrari de izolare termica si fonica a intregii suprafete interioare a birourilor – Cladire

Principala Laboratoare

– val. ctr. 41.800,21 lei                            – Executant SC DIACOSTAMPET SRL

Modalitate de indeplinire a contractului: Achizitie Directa ( cf. Art.19* – OUG 34/2006)

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

2015:

▪ Lucrari de amenajare copertine metalice pentru o suprafata de 530 mp din cadrul INCD

INSEMEX Petrosani

– val. ctr. 314.499,99 lei                         – Executant SC ART FOREST COMPANY SRL

Modalitate de indeplinire a contractului: Achizitie Directa ( cf. Art.19* – OUG 34/2006)

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

*ART. 19*)

    Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea

achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul

în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro

exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ

[slideshow_deploy id=’19869′]

 

 (Următoarea știre) »