Criterii de evaluare pentru ceritificarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare

 

Prin hotărâre de Guvern au fost aprobate normele metodologice pentru evaluarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, acest act normativ fiind reanalizat și reavizat, odată cu învestirea noului guvern.

insemex-640x330

Astfel, se introduc criterii de evaluare care ţin seama de aspecte privind capacitatea şi performanţa în plan ştiinţific şi/sau tehnic, precum şi impactul şi eficienţa economică a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfășurate.

Criteriile de evaluare, care vor fi aplicate de către echipele de evaluatori specializați, desemnați de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare sunt, potrivit actului normativ,  calitatea activității de cercetare-dezvoltare și a resursei umane;    calitatea și fezabilitatea planului de dezvoltare;    eficiența și calitatea actului managerial la nivel tehnico-științific, economic și administrativ;   utilitatea și recunoașterea rezultatelor cercetării și modul de valorificare, precum și impactul și eficiența economică și socială a aplicării acestora şi    adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-științific al unității sau instituției.

Pe baza unui raport final de evaluare, Colegiul consultativ propune ANCSI emiterea deciziei privind certificarea, recertficarea, neacordarea sau retragerea certificării. Certificarea sau recertificarea se acordă pentru o perioadă de cel mult 5 ani, la un interval de minimum 2 ani.

La Petroşani, pe parte de cercetare – dezvoltare funcţionează INCD INSEMEX Petroşani, institute unic la nivel naţional înfiinţat prin HG nr. 1461/18.10.2006, ca şi persoană juridică română în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale. Instituţia efectuează activităţi de cercetare, inovare şi analiză în domeniul specific de activitate, care au adus institutului nu doar recunoaşterea la nivel regional sau naţional, ci şi la nivel internaţional.

INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de „Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București.

Înfințarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. Conform datelor oficiale, activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp,iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc .

Mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un  poligon de încercare a explozivilor de uz civil  si a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de orasul Petrosani, o hala de incercari pentru instalații si echipamente electromecanice.

INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare,  care cuprind 10 laboratoare specializate.

[slideshow_deploy id=’17217′]

 « (Știre anterioară)