Corpul de Control al CEH a avut din plin de lucru!

Nerespectarea disciplinei muncii,  nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile şi legii contabilităţii,  recuperarea unor debite sau  potenţiale fapte cu caracter penal, trimise spre analiză instituţiilor abilitate. Acestea sunt neregulile constatate de corpul de control al Complexului Energetic Hunedoara.

complex-energetic-hunedoara

Persoane fizice, multe sub protecţia anonimatului, sau chiar reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale au înaintat reprezentanţilor corpului de control, în decursul anilor 2014 şi 2015, spre analiză un număr de peste 30 de sesizări.

Neregulile semnalate au avut, în principal, subiecte punctuale, în legătură cu potenţiale nerespectări ale disciplinei muncii şi potenţiale fapte care contravin legii. Practic, vorbim despre două structuri care trebuie să analizeze, punctual, aspectele semnalate, respectiv activitatea de control financiar de gestiune şi ceade control intern managerial. Iar rapoartele de control/Notele de constatare au ca punct de plecare „Programul anual de control aprobat pentru anul 2015” şi dispoziţii ale Directorului General, toate acestea în baza Ordinelor de serviciu şi/ sau a delegaţiilor aprobate conform procedurilor.
„În cuprinsul fiecărui raport de control şi/sau notă de constatare, elaborate în cadrul Serviciului C.I.M şi C.F.G.,  care au la bază un program de control prealabil şi/sau acţiuni de control inopinat, au fost notate procedural măsuri propuse, care ulterior, prin aprobarea de către directorul general al societăţii au caracter de decizie, cu termene de implementare şi responsabilităţi clar definite, în legătură cu aspecte neconforme, nerespectări de legislaţie şi sau cadrul legal intern, în legătură cu debite de recuperat în sarcina salariaţilor şi sau partenerilor contractuali (clienţi, furnizori, debitori)”, a precizat Oana Stoicuţa, Şef Serviciu Strategii, Comunicare, Parteneriat Social din cadrul
Complexului Energetic Hunedoara

Punctual, neregulile constatate în cuprinsul rapoartelor de control, al notelor de constatare, sub sintagma abateri/ neconformităţi/ neîncadrări/ depăşiri/ nerespectări ale cadrului legal şi/sau normelor interne, sunt în legătură cu nerespectarea disciplinei muncii,  nerespectarea legislaţiei privind achiziţiile şi legii contabilităţii,  recuperarea unor debite sau  potenţiale fapte cu caracter penal, trimise spre analiză instituţiilor abilitate.

Conform datelor oficiale, numai în anul  2015 au fost 230 măsuri propuse şi aprobate în actele de control, fiind întocmite 32 de Rapoarte de control şi/sau Note de constatare.

[slideshow_deploy id=’19869′]