Primăria Vulcan face precizări referitoare la repartizarea locuinţelor sociale

Aşa cum se cunoaşte de către cetăţenii municipiului Vulcan, Primăria derulează pe parcursul acestui an şi al anului viitor, proiectul de reabilitare a căminelor sociale de la Dincă – C1,C2,C3 în vederea transformării acestora în locuinţe sociale.

primaria-vulcan-e1440504668401

Având în vedere punctele de vedere şi speculaţiile care pot fi folosite în această perioadă de către cei ce doresc să inducă confuzie şi nemulţumire în rândurile solicitanţilor de locuinţe sociale, din respect pentru aceştia şi pentru opinia publică din Vulcan, facem următoarele precizări:

BENEFICIARUL PROIECTULUI: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN 

Finanţare: Bugetul local şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Destinaţie: Locuinţe sociale pentru familiile din Vulcan.

Contractul de finanţare a fost semnat în iulie 2014. Este un program multi-anual care cuprinde cele trei imobile ale fostei unităţi militare: C1,C2,C3 care vor deveni locuinţe sociale.

În septembrie 2015 a fost licitat proiectul tehnic pentru această investiţie socială iar la sfârşitul lui decembrie 2015 a fost încheiată licitaţia pentru efectuarea lucrării la primul cămin.
Ca urmare a recompartimentării încăperilor, la nivelul unui cămin vor fi 50 de locuinţe: garsoniere şi apartamente cu două sau trei camere. Toate locuinţele vor avea bucătărie şi baie proprie.
Locuinţele vor fi dotate la standardul celor de la G8 şi G10, însă au avantajul că sunt mult mai spaţioase.

BENEFICIARII LOCUINŢELOR DE LA CĂMINELE C1,C2,C3

Conform legii, repartiţia pentru locuinţe sociale se face astfel:
Din totalul fondului locativ existent, procentual beneficiarii de astfel de locuinţe sunt:

60% – familii tinere cu vârsta până la 35 de ani;
20% – tineri necăsătoriţi;
20% – persoane în vârstă sau cu handicap.

Pentru a profita de intervalul de timp pe care îl avem până la finalizarea lucrărilor la blocul C1, care sunt preconizate la sfârşitul lunii septembrie 2016, Comisia pentru repartiţia de locuinţe a început evaluarea cererilor depuse, urmând ca de la începutul lunii iulie să se facă repartizarea acestora şi încheierea contractelor de închiriere pentru noii locatari.

În acest sens, invităm toate persoanele care se înscriu în criteriile de repartizare, să facă demersurile necesare pentru a se înscrie în evidenţele Comisiei de repartiţie de locuinţe sociale, pentru a fi siguri că solicitarea lor va intra în etapa de evaluare, conform graficului de activitate al acestei comisii.

De asemenea orice speculaţie care să producă o eventuală confuzie în rândurile cetăţenilor, legată de atribuirea unei destinaţii diferite pentru acest proiect – alta decât cea de locuinţe sociale – trebuie demontată prin evidenţa lucrurilor, aşa cum sunt ele stabilite prin contractul de finanţare.

Mulţumim tuturor cetăţenilor municipiului Vulcan pentru încredere şi pentru susţinere.

Ing. Gheorghe ILE

Primarul Municipiului Vulcan

 Ec. Cristian Merişanu

Viceprimarul Municipiului Vulcan

Preşedintele Comisiei pentru repartizarea de locuinţe sociale

[slideshow_deploy id=’17636′]