Companiile de stat din Valea Jiului au probleme ”de transparență”

O serie de companii din subordinea sau aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), a Ministerului Transporturilor (MT) și a Ministerului Energiei (ME) au aplicat mai puțin de jumătate din cei 20 de indicatori după care Guvernul actual și-a asumat evaluarea transparenței în executivul central și local.

image

O analiză a gradului în care companiile cu capital unic/majoritar de stat aflate sub autoritatea sau în coordonarea MECRMA, MT și ME participă la procesul de creștere a transparenței în administrație arată „un progres la nivelul transparenței”. Lipsesc o serie de indicatori relevanți precum: centralizatorul contractelor de achiziții mai mari de 5.000 euro în cazul Ministerului Energiei

Din analiza MCPDC reiese că „din cele 70 de companii (…) aflate sub autoritatea/ în coordonarea MECRMA, aproximativ 40% nu au pagină de internet sau sunt în insolvență, 27% nu respectă structura prevăzută de Memorandumul MCPDC/ CPM.

„Din comunicarea directă cu aceștia rezultă diverse motive, între care lipsa de informație pe subiect sau tergiversarea unei decizii. Ținem să remarcăm faptul că deciziile privind transparența, acolo unde a existat o voință evidentă, au putut fi totuși implementate, chiar dacă nu în totalitate. Societatea Națională a Apelor Minerale — S.A. (65%) sau Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor ‘Conversmin’ — S.A. București (60%) reprezintă doar două exemple. Companii cum ar fi Complexul Energetic Hunedoara SA sau Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. au un grad de conformare de 70%.

După aprobarea în Guvern, în luna martie anul curent, a Memorandumului privind Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, MCPDC a verificat, „caz cu caz, 208 de entități guvernamentale (ministere și structuri din subordinea acestora).

[slideshow_deploy id=’13837′]