Cum au funcționat în 2018 stațiile de tratare și de epurare a apei din Valea Jiului

Potrivit bilanțului de activitate pentru anul 2018, prezentat de conducerea executivă a operatorului regional de apă și canalizare din Valea Jiului, activitatea de la stațiile de tratare, respectiv de epurare a apei din cadrul Apa Serv au funcționat la parametri stabiliți.

Directorul general al ASVJ, Cristian Ionică apreciază că în cursul anului 2018, prin funcționarea corespunzătoare a acestor stații s-a asigurat apă potabilă populatiei din valea Jiului 24 ore pe zi și la parametrii de calitate care s-au încadrat în normele în vigoare, cu toate că au mai existat și probleme generate de starea vremii, de debitele râurilor de munte ori de golirea barajului de la Valea de Pești.

”Din punct de vedere statistic, cert este că în cursul anului 2018, dintr-un total de 8.760 ore, staţia de tratare apă Taia, a fost oprită un număr de  675 ore şi a lucrat cu reactivi un număr de 1050 ore. Acest lucru s-a datorat uzurii morale şi fizice a utilajelor si instalaţiilor din cadrul staţiei. Similar, statia de tratare apa Zănoaga a fost oprită un număr de 535 ore şi a lucrat cu reactivi un număr de 620 ore. Pentru îmbunătățirea parametrilor fizico-chimici ai apei potabile furnizate populației Văii Jiului stațiile de tratare apă Taia și  Zănoaga vor intra în reabilitare/retehnologizare, în cadrul proiectului finanțat pe fonduri Europene 2014-2020”, a declarat Cristian Ionică.

În schimb, la staţia de tratare apă Jieţ, care a beneficiat de lucrări de reabilitare și retehnologizare în cadrul proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”  alimentarea cu apă a populației din partea de est a Văii Jiului s-a desfășurat fără întreruperi, chiar dacă au fost necesare 800 ore de lucru cu reactivi. Lucrurile au stat și mai bine la stația de tratare apă de la Valea de Pești (beneficiară, de asemenea, de lucrări de reabilitare și retehnologizare în etapa precedentă a programului european de investiții drulat de ASVJ). Aceasta nu a avut nici un fel de întreruperi, și a necesitat doar 503 ore de lucru cu reactivi.

”Orele de lucru cu reactivi s-au datorat si conditiilor meteo deosebite din acest an și a faptului ca în perioada 25.05.2018 – 27.07.2018  s-a trecut la  golirea  lacului Valea de Pești de către Apele Române în scopul realizării unor lucrări de la vana de golire a barajului ,fiind astfel afectată alimentarea cu apă din această sursă, alimentarea statiei de tratare apa Valea de Pești realizându-se din captările de suprafață Buta și Lazăru. Cu toate acestea alimentarea cu apă a populației pentru localitățile Lupeni, Vulcan, Aninoasa și partea de sud a municipiului Petroșani s-a desfășurat în bune condiții”, a precizat diretorul general al ASVJ, Cristian Ionică.

Acesta a mai explicat că, în perioada opririi stațiilor de tratare și a lucrului cu reactivi, s-a intensificat monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile (apă brută, apă decantată și apă rețea) prin metode și mijloace specifice activității din cadrul stațiilor de tratare apă.

În ceea ce privește serviciile de epurare a apei uzate, directorul Apa Serv a a arătat că în cadrul ASVJ funcționeaza două stații de epurare, respectiv stația de epurare Dănuțoni (una dintre cele mai moderne stații de epurare din țară) și stația de epurare Uricani. ”Stația de epurare Dănuțoni colectează și epurează apa uzată de pe teritoriul orașului Petrila, municipiului Petroșani, orașului Aninoasa, municipiului Vulcan si orașului Lupeni, iar stația de epurare Uricani colectează și epurează apa uzată de pe teritoriul orașului Uricani. Pe parcursul anului 2018 limitele de incărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orașenești epurate in cadrul stațiilor de epurare la evacuarea în receptorii naturali  s-au incadrat în limitele Normativului NTPA – 001”, a arătat Cristian Ionică.

[slideshow_deploy id=’17636′]