2018 – un nou an de succes pentru cercetătorii de la INCD INSEMEX Petroșani

Activitatea colectvului de cercetători ai INCD-INSEMEX Petroșani a fost și anul acesta, una nu doar extrem de activă, ci și una marcată de succes. Când facem această afrmație, ne bazm desigur atât pe cele 15 medalii de aur, 2 medalii de argint și una de bronz ori pe cele 3 diplome de excelență obținute în cadrul Salonului  Internațional de Invenții și  Inovații ,,TRAIAN  VUIA”, Salonului  Internațional  de  Inventică  „INVENTICA 2018” și Salonul  Internațional  al Cercetării, Inovării și Inventicii, Pro Invent, ci și pe concretizarea unor prețioase parteneriate internaționale încheiate de INSEMEX cu OMV Petrom (Austria) și GEP SA (Grecia). Desigur, lista ar putea continua, pentru că și în anul 2018 activitatea internațională derulată de cercetării de la INSEMEX a fost una vastă și fructuoasă.

Spre exemplu, o importantă vizită a fost participarea la prima întâlnire a Forumului Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Securităţii Industriei Miniere din Rusia, unde România a fost reprezentată de INCD INSEMEX Petroșani, institutul din Petroșani devenind membru fondator al acestui organism internațional. O altă vizită de lucru demnă de menționat a fost cea de-a III-a Întâlnire Națională a Salvatorilor Minieri din Columbia, organizată de către Grupul pentru Securitate și Salvare Minieră din cadrul Agenției Naționale pentru Minerit din Columbia. La această întâlnire de lucru, institutul din Petroșani a fost reprezentat de dr. ing. George Artur Găman – Director General și dr. ing. Daniel Pupăzan – Director Tehnic, care au participat la eveniment în calitate de lectori pentru personalul de salvare minieră din Columbia, Agenția Națională pentru Minerit suportând integral cheltuielile ocazionate de deplasarea şi cazarea celor doi specialişti.

Un schimb de experiențe și bune practici a fost prilejuit cu ocazia vizitei de lucru a INSEMEX la Katowice, cu specialiștii de la institutul omolog GIG (Institutul Central Minier), entitate de cercetare cu care INCD INSEMEX Petroşani are încheiat un acord de colaborare tehnico-ştiinţifică, semnat în anul 2015, pe durată nedeterminată. De asemenea, în Salzburg, conducerea INSEMEX a participat la cea de-a 24-a Întâlnire a Conducătorilor Autorităţilor Miniere de Stat din Europa, contribuind la schimbul de cunoştinţe, informaţii şi experienţe referitoare la planurile de urgenţă şi de reacţie la situaţiile de criză întâlnite în industria minieră subterană şi de suprafaţă.

 

Desigur, rămânând fidel scopului de protecție și sănătate în muncă, în 2018 INSEMEX a realizat proiecte de cercetare independente, proiecte care au vizat ariile tematice de interes pentru economia națională, cum ar fi creșterea nivelului de securitate și sănătate în muncă pentru industriile periclitate de atmosferele toxice sau explozive, precum și pentru activitățile economice în care se utilizează materii explozive.

Anul 2019 nu va fi unul mai prejos, după cum spun reprezentanții Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Valea Jiului. ”Pentru anul 2019, INSEMEX are deja pregătită o listă de proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, pentru care este asigurată infrastructura de laborator și personal calificat. Totodată, în acord cu Strategia de Dezvoltare Instituțională 2019-2022, managementul de top al Institutului va întreprinde acțiuni de creștere a pregătirii profesionale și de dezvoltare a logisticii”, a declarat Ligia Tuhuț, purtător de cuvânt și responsabil pentru relația cu mass-media în cadrul INCD -INSEMEX Petroșani.

[slideshow_deploy id=’36591′]