CJH vrea legături mai bune și mai rapide între localitățile județului Hunedoara și deschidere către județele vecine

În ședința de miercuri, 28 august 2019, a Consiliului Județean Hunedoara au fost aprobate două proiecte de hotărâre privind modernizarea unor sectoare de drum județean. Consilierii județeni au votat proiectele de hotărâre care vizează documentațiile tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenții (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru următoarele obiective de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050” și ”Modernizare DJ 672C: limită jud. Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km 40+776 – km 50+309”.

În cazul DJ 741 este vorba de modernizarea a 5,6 km de drum prin care se va asigura legătura între satele din comuna Balșa și localitățile din comunele Bucureșci și Crișcior. Printre lucrările propuse se numără repararea podului peste valea Bucureșci, refacerea unui pod peste un afluent al văii Bucureșci, repararea podului peste valea Geoagiu, amenajarea de noi podețe dalate sau tubulare, reamenajarea unor podețe existente, construirea de șanțuri pereate, rigole de acostament, ziduri de sprijin și parapeți. Valoarea totală a investițiie se va ridica la circa 45.500.000 lei

Pentru DJ 672C, care asigură legătura între Valea Jiului și județul Gorj, se are în vedere modernizarea a 5,2 km de drum. Și în acest caz vor fi amenajate mai multe podețe noi dalate, tip rigolă carosabilă sau tubulare, va fi reamenajat un podeț existent, vor fi construite șanțuri pereate, rigole carosabile, rigole de acostament, drenuri longitudinale și transversale, ziduri de sprijin. Costurile totale ale investiției se ridică la circa 41.900.000 lei.

Lucrările vor fi realizate în 24 de luni de la data desemnării firmei constructoare.

De asemenea, tot în cadrul ședinței extraordinare din data de 14 august 2019, consilierii județeni au adoptat alte două proiecte de hotărâre care vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Este vorba despre ”Modernizare DJ 742A: Buceș – Dupăpiatra – Tarnița – limită jud. Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)” și ”Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson 1: km 21+400 – 24+900, tronson 2: km 25+600 – km 27+400”.

Realizarea investițiilor de modernizare a drumurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a suprafețelor de rulare, mărirea capacității portante ținând cont de dezvoltarea traficului în perspectivă, creșterea fluxului de turiști români și străini în județul Hunedoara și promovarea patrimoniului turistic și cultural, ceea ce va atrage după sine creșterea veniturilor micilor investitori din zonă care asigură servicii de cazare, alimentație publică, ecoturism. De asemenea, se poate vorbi de reducerea cheltuielilor de transport, întreținere și reparare a autovehiculelor, efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere și reducerea costurilor de reparații și întreținere, reducerea impactului asupra mediului, creșterea duratei de funcționare  a drumului.

La ora actuală, lipsa infrastructurii adecvate reduce cu mult punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, turistice și economice.