Oferta academică și calendarul înscrierii la Universitatea din Petroșani au fost publicate

Universitatea din Petroșani a făcut publice cifrele de școlarizare pentru licență și master aferente viitorului an universitar 2020-2021, dar și calendarul privind desfășurarea admiterii.

Potrivit ofertei academice, în anul universitar 2020-2021, Universitatea din Petroșani propune viitorilor săi studenți, prin intermediul specializărilor de la cele 3 facultăți componente, un număr total de aproape 600 de locuri bugetate de stat (din care o parte sunt destinate tinerilor absolvenți din liceele rurale), la care se adaugă alte aproape 800 de locuri pentru studiile de licență cu taxă. Similar, Universitatea din Petroșani pune la dispoziția absolvenților de învățământ universitar și posibilitatea extinderii acestora în cadrul specializărilor de master, aici fiind disponibile peste 200 de locuri bugetate de stat și alte aproape 700 de locuri pentru studiile de master cu taxă.

”Oferta academică a Universității din Petroșani, cu care ne prezentăm în fața viitorilor noștri studenți și masteranzi, este una diversificată, având evident ca principal punct de reper ingineria în diverse domenii de activitate, însă avem și o serie de specializări atractive care țin de domenii socio-umane. Peste 800 de locuri de licență și master pot fi ocupate la studiile cu finanțare asigurată de stat, însă noi credem că și locurile disponibile cu plata taxei de școlarizare sunt deosebit de atractive, având în vedere cuantumul redus al acestei taxe, care este printre cele mai mici de acest fel din țară. Invităm absolvenții din acest an, dar și pe cei din anii precedenți, să analizeze cu atenție oferta noastră academică și să o includă în preferințele lor pentru continuarea pregătirii universitare și îi așteptăm să se înscrie pentru examenul de admitere”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Acesta precizează că, anul acesta, procedura de înscriere pentru oricare din specializările puse la dispoziție de instituția de învățământ superior de la Petroșani se va face exclusiv on-line, prin intermediul platformei dedicate de pe situl Universității (www.upet.ro/admitere/), unde sunt disponibile și toate informațiile necesare pentru această procedură.

În ceea ce privește calendarul admiterii, pentru studiile de licență acesta este următorul:

 • 6 – 21 iulie – înscrierea candidaţilor. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.
 • 22 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I) 
 • 22-24 iulie – depunerea contestaţiilor
 • 24 iulie – analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor
 • 23-27 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
  – depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
  – plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
  – plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
 • 29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
 • 31 iulie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei „confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora.

Pentru studiile de master, calendarul admiterii este următorul:

 • 6 – 17 iulie – înscrierea candidaţilor. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro, iar la sediul universității se asigură suportul tehnic de luni până vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.
 • 18 iulie – probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat 
 • 22 iulie – afişarea rezultatelor (etapa I) 
 • 22-24 iulie – depunerea contestaţiilor
 • 24 iulie – analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 23-27 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
  – depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
  – plata taxei de înmatriculare (60 lei pentru ciclul de studii universitare de master) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
  – plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) – restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
 • 29 iulie – afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
 • 31 iulie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei „confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea rezultatelor acestora.

Detalii complete despre oferta academică, conținutul dosarului de admitere și departajarea candidaților regăsiți pe situl Universității din Petroșani, la secțiunea admitere.

Vă dorim mult succes !