Noile investiții europene privind modernizarea rețelelor de apă și canalizare și a uzinelor de apă din Valea Jiului vor fi monitorizate cu un sistem centralizat SCADA

Ultimul din cele 13 contracte aferente proiectului derulat de Apa Serv Valea Jiului în programul POIM 2014-2020, care vizează „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cu fonduri europene a fost semnat marți, 6 octombrie 2020, la sediul companiei de apă din Valea Jiului. Este vorba despre contractul de furnizare VJ-CL-13 – „Sistem centralizat SCADA”, încheiat între Apa Serv Valea Jiului SA, în calitate de beneficiar și SIEMENS SRL, în calitate de furnizor.

Contractul vizează achiziția și instalarea de echipamente pentru conducerea centralizată a proceselor tehnice și tehnologice de captare, tratare, distribuție, colectare și epurare a apei în zona Valea Jiului, în sistem SCADA centralizat, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

”Chiar dacă acesta este ultimul contract din proiectul pe care-l implementăm în cadruul POIM 2014-2020, pentru noi acesta este și cel mai important. Vorbim despre un proiect complex, care prevede automatizarea și monitorizarea post-investițională a tuturor celorlalte investiții realizate în cadrul acestui proiect pe care-l implementăm cu fonduri europene. Complexitatea acestei lucrări constă nu doar în realizarea noului sistem SCADA, ci și interconectarea acestuia cu sistemele similare deja existente, pe care le-am implementat în programele de investiții anterioare. Avem însă convingerea că specialiștii de la Siemens vor realiza un sistem SCADA performant, conform cerințelor din caietul de sarcini și că peste 24 de luni vom putea spune că Apa Serv Valea Jiului are unul dintre cele mai performante sisteme de monitorizare informațională SCADA a sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare”, a declarat ing. Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

La rândul său, reprezentantul Siemens România SRL, Daniel Barciuc apreciază că, împreună cu partenerii subcontractanți care vor implementa acest proiect la Apa Serv Valea Jiului, vor reuși să ducă la bun sfârșit acest proiect complex. ”Nu suntem la prima lucrare de acest fel din România, lucrăm cu parteneri acreditați de Siemens Germania și am convingerea că vom onora acest contract la termen și în condiții de cea mai înaltă calitate”, a declarat Daniel Barciuc.

Contractul vizează achiziția și instalarea de echipamente pentru conducerea centralizată a proceselor tehnice și tehnologice de captare, tratare, distribuție, colectare și epurare a apei în zona Valea Jiului, în sistem SCADA centralizat, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Obiectivul specific al contractului de furnizare este integrarea în sistemul SCADA centralizat a următoarelor categorii de obiective:
o rețele de apă,
o vane magistrale/rezervoare,
o captări,
o stații de pompare,
o stații de clorinare,
o stații de tratare,
o stații de pompare a apelor uzate,
o stații de epurare,
o microhidrocentrale și cogenerare,
o supraveghere video și alarmare.

Contractul are o valoare totală de 13.367.000 lei fără TVA și o durată de execuţie de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Reamintim că obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” constă în conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerințelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.