Consiliul județean Hunedoara / Anunț de participare procedura de finanțare nerambursabilă pentru culte

Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918,  nr. 28, judeţul Hunedoara, număr telefon 0254 211 350, fax. 0254 230 030, e-mail: culte@cjhunedoara.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021.

Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 82/28.04.2021.

Domeniul pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi suma aprobată pentru anul 2021, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 75/2021 și nr. 88/2021 este:

Nr. Crt. Domeniul de finanțare Perioada de derulare Suma 

(lei)

1   

Culte religioase

 

2021  1.000.000,00

Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara – Compartimentul culte, sport, activități culturale sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.

Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare – original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon) din data de 05.05.2021.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara      nr. 85/2021.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 03.06.2021, ora 16.00.