Consiliul județean Hunedoara / Anunț public de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de reparații în regim de urgență la DJ742 A: zid de sprijin și corp drum pe sectorul km 7 + 200 – km 13 + 600”, propus a fi amplasat în comuna Buceș, satele Grohoțele și Tarnița, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 si vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.