ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA DE LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE

ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, a unui

” spațiu prestări servicii ”  din incinta Grădiniței cu program normal nr. 5, situat în Petroșani, str. Independenței,  nr. 10

 Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani, CF 27336550, cu sediul în Petroșani, str. Slătinioara, nr. 10,  anunță organizarea de  LICITAŢIE PUBLICĂ pentru închirierea unui spațiu  de 108,00 mp cu destinația SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII din incinta Grădiniței cu program normal nr.5, situat în Petroșani , str. Independenței, nr. 10.

Documentația de atribuire („Caietul de sarcini”) se va pune la dispoziția persoanei interesate pe baza unei solicitări scrise, contra unei sume de 30 lei. Înscrierea la licitație se face pe bază de cerere, care se depune la secretariatul Colegiului Național de Informatică ”Carmen Sylva” din Petroșani, str. Slătinioara, nr. 10, împreună cu documentele prevăzute în Caietul de sarcini, până la data de 06.02.2023, ora 16:00. Toate persoanele care doresc să participe la procedura de licitație publică trebuie sa plătească o taxă de participare de 200 lei.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 10.02.2023, ora 12:00, la sediul Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” din Petroșani, str. Independenței, nr. 37.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254541502, persoană de contact Pavel Romulus.