Ajutor de înmormântare 2023 – cum primești bani de la stat în situația în care ai cel mai mult nevoie, actele necesare

Autoritățile române au implementat o serie stufoasă de ajutoare financiare în ultimii ani, iar pe lângă faptul că acestea întind o mână de ajutor românilor aflați la ananghie, sunt și actualizate la fiecare câțiva ani din prisma valorii. Din acest motiv, ar fi bine să știi cu ce vine la pachet ajutorul de înmormântare 2023.În acest an, printre ajutoarele care au beneficiat de o actualizare, se numără și ajutorul de înmormântare, acela la care nu și-ar dori nimeni să apeleze. Acesta se acordă în cazul persoanelor care sunt plătitoare de asigurare către stat, pensionarilor, dar și unui membru al familiei care nu este asigurat sau pensionar la momentul decesului. Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care poate fi soțul supraviețuitor al asiguratului decedat sau al pensionarului, copilul, părintele, tutorele, curatorul și orice altă persoană care poate dovedi cu acte faptul că a suportat cheltuielile provocate de deces.

Cât este ajutorul de înmormântare în 2023
Ca particularitatea legislativă după care se calculează acest ajutor financiar, din punct de vedere legal, nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut. Pornind de la această premisă, în 2023, ajutorul de deces pentru pensionari și persoane asigurate este de 6.789 de lei, iar pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, suma este de 3.395 de lei.

Suma se acordă în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 •  instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Partea bună este că, din momentul în care ai luat legătura cu o firmă de pompe funebre, cu care închei un contract de prestări servicii și lași talonul de pensie sau dovada asigurării, iar firma respectivă se va ocupa de restul formalităților.

În privința actelor necesare, lista este următoarea pentru acordarea ajutorului de înmormântare în 2023:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Sursa – ziarulunirea.ro