Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate în cadrul contractului de lucrări „Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului” – LOT 2: VJ-CL-02 Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia”

12.07.2023

APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate în             

cadrul contractului de lucrări „Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului”LOT 2: VJ-CL-02 Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia”

 Îa data de 12 iulie 2023, are loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul contractului de lucrări Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului”LOT 2: VJ-CL-02 Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de beneficiar și CORAL SRL, în calitate de antreprenor.

 Contractul de lucrări a vizat reabilitare a Stației de tratare a apei Taia, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă și canalizare furnizate populației, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Data începerii lucrărilor din cadrul contractului a fost 27.06.2019, iar data terminării lucrărilor a fost 11.01.2023. Perioada de garanție este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea la terminarea lucrărilor este de 22.098.465,03 lei fără TVA.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare a Stației de tratare a apei Taia fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85%  finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare  de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani).

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara  (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Apa Serv Valea Jiului S.A.: str. Cuza Vodă, nr.23, Petroșani, jud. Hunedoara; Persoană de contact:

Claudiu ZBORA: [email protected]; Telefon: +40 254543144/int.1200; Website: www.asvj.ro