Ajutoarele de deces vor fi plătite de CJAS Hunedoara prin cont bancar

Un comunicat al Casei Județene de Pensii Hunedoara informează că, în contextul implementării strategiei de digitalizare la nivelul instituțiilor publice din România, Casa Județeană de Pensii Hunedoara recomandă beneficiarilor săi încasarea ajutoarelor de deces prin cont bancar.

În aceste condiții, persoanele care fac dovada că au suportat cheltuielile de deces pentru un asigurat / pensionar / membru de familie al acestora, cu ocazia depunerii documentelor de acordare a ajutorului de deces, vor mai prezenta și un extras de cont cu codul IBAN al cărui titular este solicitantul.

Pentru pensionarul / membrul de familie al acestuia decedat, care a avut domiciliul pe raza Văii Jiului ori care a avut dosarul de pensie în gestiunea Casei Locale de Pensii Petroșani, documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces se vor depune la instituția sus-menționată.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Hunedoara fac  precizarea că plata ajutorului de deces prin casieria instituției se va realiza doar cu titlu de excepție, iar plata acestui drept se va efectua în cont bancar în termenul legal de 3 zile lucrătoare.« (Știre anterioară)