Studenți la Mediu în vizită de documentare la Apa Serv Valea Jiului

Studenți la Mediu în vizită de documentare la Apa Serv Valea Jiului

Stația de epurare a apelor uzate de la Dănuțoni-Aninoasa, aflată în administrarea Apa Serv Valea Jiului este considerată a fi una model în ceea ce privește managementul apelor reziduale cu impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

În acest context, este evident că interesul pe care studenții Universității din Petroșani, care urmează specializarea ”Protecția Mediului”, în cadrul studiilor de licență și masterat de la Facultatea de Mine este unul direct proporțional cu statutul acestui tip de activități dezvoltate cu succes în cadrul Stației de Epurare de la Dănuțoni, operată de Apa Serv Valea Jiului.

Zilele acestea, profitând desigur și de faptul că, pe 22 martie, este celebrată Ziua Mondială a Apei, o grupă de studenți ai specializării ”Protecția Mediului” de la Universitatea din Petroșani, împreună cu prof.univ.conf.dr. Daniela Ciolea au vizitat Stația de epurare de la Dănuțoni, pentru a studia, la fața locului, modul în care aceasta funcționează și rezultatele activității acestui obiectiv de maximă importanță asupra mediului înconjurător.

Reprezentanții Apa Serv Valea Jiului, care manifestă mereu deschidere față de astfel de activități de informare și prezentare a obiectivelor aflate în administrare, le-au prezentat studenților întregul proces de epurare a apelor uzate care ajung aici din întreaga Vale a Jiului, prin intermediul sistemului de canalizare, precum și suita de echipamente și instalații de ultimă generație care realizează procesul de epurare a apelor uzate, complet automatizat, dar și insalațiile de valorificare a reziduurilor rezultate din activitatea de epurare a apei. Studenților care s-au arătat deosebit de interesați și încîntați de ceea ce au văzut la Apa Serv, ghid le-a fost inginerul Gheorghe Crâsnic, șeful Serviciului Stații de Tratare și Epurare a Apei din cadrul Apa Serv Valea Jiului. ”Activitatea de epurare a apelor uzate în cadrul acestei stații, care a fost modernizată la standarde de ultimă generație în domeniu, prin utilizarea fondurilor europene atrase de compania noastră, se desfășoară în trei trepte: treapta mecanică, treapta biologică și treapta terțiară. La finalul procedurii de epurare, conform analizelor realizate în laboratorul nostru, dar și al măsurătorilor independente realizate de instituții abilitate ale statului, apa pe care o remitem în emisar, respectiv în râul Jiu, este 100% apă curată, fapt care are implicații pozitive asupra apei și asupra mediului”, a spus ing. Gheorghe Crâsnic.

La rândul său, conf.univ.dr.ing. Daniela Ciolea, de la Catedra de Mediu a Universității din Petroșani apreciază că acest tip de vizite de documentare ale studenților la Apa Serv Valea Jiului sunt deosebit de apreciate de aceștia, fiind, în același timp, deosebit de utile pentru o mai bună înțelegere practică a materialelor didactice prezentate la cursuri. ”Nu suntem la prima astfel de vizită aici, la Apa Serv Valea Jiului, pentru că studenții noștri, îndeosebi de la grupele care au ca materie de studiu Protecția Mediului sunt deosebit de interesați să vadă fluxurile tehnologice reale, nu doar teortice, pe care putem noi să le arătăm în materialele de studiu de la facultate. Mulțumim celor de la Apa Serv că sunt mereu dispuși să ne primească și să ne prezinte obiectivele pe care le au în exploatare, asta cu atât mai mult cu cât știm că echipamentele din dotarea Apa Serv sunt unele de ultimă generație în materie”, a declarat conf.univ.dr.ing. Daniela Ciolea.

Directorul general al ASVJ, ing Cristian Ionică spune că Apa Serv este mereu deschisă către studenți, liceeni și elevi ai claselor primare și gimnaziale, ba chiar și copiilor de la grupele de grădiniță, având convingerea că stațiile de tratare și epurare a apei sunt nu doar obiective inedite de interes care stârnesc curiozitatea acestora, dar mai ales că prin aceste vizite de informare și studiu activitatea Apa Serv este mult mai bine cunoscută, înțeleasă și apreciată de beneficiari.