”Student, Știință, Societate”, titlul generic al simpozionului național studențesc de la Facultatea de Științe a Universității din Petroșani

”Student, Știință, Societate”, titlul generic al simpozionului național studențesc de la Facultatea de Științe a Universității din Petroșani

Facultatea de Științe a Universității din Petroșani găzduiește, în perioada 23-25 mai 2024, cea de-a XXII-a ediție a Simpozionului național studențesc ”Student-Știință-Societate”.

În cadrul acestei manifestări educaționale, destinate în egală măsură studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și cercetătorilor și elevilor interesați de domenii de activitate specifice științelor economice, sociale și administrative, participanții vor avea ocazia de  prezenta lucrări tematice pe mai multe secțiuni, după cum urmează:

  • Economie, turism, servicii;
  • Finanţe;
  • Contabilitate;
  • Management şi marketing;
  • Administraţie publică;
  • Antreprenoriat și idei de afaceri;
  • Asistenţă socială și Sociologie;

Conf.univ.dr. Imola Drigă, decanul Facultății de Științe de la instituția de învățământ superior din Valea Jiului spune că Universitatea din Petroşani îşi propune să susţină eforturile ştiinţifice ale tinerilor studenţi şi masteranzi, oferindu-le posibilitatea de a-şi valorifica realizările prin participarea manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional.  ”Din această perspectivă s-a născut şi dezvoltat această manifestare ştiinţifică care reprezintă un bun prilej pentru studenţii din diverse centre universitare de a relaţiona şi de a-şi împărtăşi idei, cunoştinţe, experienţe şi rezultate ale propriilor cercetări, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii”, a declarat conf.univ.dr. Imola Drigă.

Lucrările prezentate în cadrul acestui simpozion studențesc de tradiție vor fi publicate într-un volum, editat în format electronic.

Tot în această perioadă au loc aici și alte două simpozioane naționale studențești, organizate de Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, respectiv de Facultatea de Mine, pe care le-am prezentat în articole de presă separate.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu apreciază că aceste simpozioane studențești constituie o parte importantă a activității academice din cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului. ”Acordăm o importanță sporită acestor simpozioane pentru că ele ajută studenții să gândească creativ, să își etaleze preocupările lor în afara studiilor și pentru a-și însuși niște cunoștințe în ceea ce privește viitoarea profesie. Aceste simpozioane atrag noi colaborări între studenți și cadre didactice, atrag noi prietenii. Sunt o serie de atuuri care ne obligă să tratăm cu maximă seriozitate aceste manifestări științifice. Sperăm să vină mulți studenți, din țară în special. În plus, și în acest an avem o secțiune specială pentru licee, care ne ajută pentru a atrage și viitorii studenți”, a declarat prof.univ.dr.ing Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

În plus, participanții la simpozioanele naționale stundențești de la Universitatea din Petroșani vor avea și ocazia de vizita principalele repere turistice ale Văii Jiului și județului Hunedoara, în cea de-a doua zi a derulării evenimentului.