acomin

 
 

Primăria Lupeni, datoare la unul din constructorii din Straja

Primăria Lupeni, bună de plată. Cei de la ACOMIN au câştigat un proces împotriva municipiului Lupeni pentru neplata facturilor. Astfel, administraţia locală are de achitat peste 150 de mii de lei, dar decizia magistraţilor nu este definitivă. “Admite cererea de ordonanţă de plată formulată de către creditoarea SC Acomin SA împotriva debitoarei UAT Mun. Lupeni -SPADS Straja Lupeni.Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 156.556,99 lei reprezentând debit principal la care se adaugă dobânzile legale calculate de la data emiterii facturilor şi până la data plăţii efective a debitului principalCItește mai departe