APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări

gaini   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Potrivit APIA, creditele acordate de bănci fermierilor în cadrul acestui tip de convenţie sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro .

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera următoarele tipuri de adeverinţe, în funcție de sesiunea de depunere şi anul de angajament, astfel:

1. pentru sesiunea II de depunere – anul I de angajament

Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări și suma care
reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor aferentă sesiunii II de depunere

– anul I de angajament, minus valoarea adeverinţei emise anterior, cu excepția beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative
trimestriale.

2. pentru sesiunea I de depunere – anul III de angajament

Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, precum şi suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată.

În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative trimestriale).
In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008 – 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007 – 2013.