Este oficial ! Contravaloarea normei de hrana acordata Politiei Locale a fost modificata

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 737 din 1 octombrie 2015.

politia-locala

Tinand cont de prevederile art. 351 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 12 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu completarile ulterioare,
luand in considerare prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Adresa Ministerului Apararii Nationale nr. 5.179 din 23 septembrie 2015 prin care se comunica contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana,
in temeiul art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art. 351 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010 si al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. I. – Articolul 1 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. – Incepand cu 1 octombrie 2015, contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana, stabilita in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art. 351 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010, este:
a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – 25 lei/zi;
b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – 32 lei/zi;
c) norma nr. 12 „B”, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – 5 lei/zi.”

[slideshow_deploy id=’13836′]

https://www.avocatnet.ro/