Concluziile întâlnirii de lucru a reprezentanților companiei PricewaterhouseCoopers (PwC) cu oameni de afaceri din Petrila

Comunicat de presă al Primăriei orașului Petrila

Luni, 17 februarie 2020, la Casa de Cultură ”Ladislau Schmitd”, Primăria orașului Petrila a facilitat întâlnirea de lucru a reprezentanților companiei PricewaterhouseCoopers (PwC) cu oameni de afaceri din Valea Jiului. PwC este consultantul selectat de Comisia Europeană pentru a elabora Strategia de dezvoltare a Văii Jiului, iar aceasta a fost a doua întâlnire a echipei de proiect cu membrii comunității de afaceri din regiune.

Având în vedere că proiectul se află în etapa de identificare a dificultăților și oportunităților (ex. politice, economice, sociale, tehnologice, legislative și de mediu), punctele de pe agenda întâlnirii au fost:

– prezentarea, de către echipa PwC, a obiectivelor Proiectului și a etapelor acestuia;

– înțelegerea punctelor de vedere ale comunității cu privire la dificultățile, oportunitățile și  prioritățile de dezvoltare ale Văii Jiului în următorii 10 ani, în contextul reducerii activităților din minerit și a celor industriale mari consumatoare de energie și/sau poluante.

Întâlnirea de luni de la Petrila face parte dintr-o serie de astfel de reuniuni și dezbateri la care au luat parte, respectiv vor lua parte, membrii administrațiilor locale și județene, mediul de afaceri, exponenții ariei miniere, ONG-urile, reprezentanții cultelor religioase etc. Astfel, echipa PwC analizează dinamica acestei zone, posibilitățile sale și dorințele locuitorilor pentru ca recomandările acesteia să fie cât mai realiste.

Oamenii de afaceri au identificat ca dificultate majoră actualul procent de cofinanțare de până la 45% pentru IMM-uri cauzat de apartenența Văii Jiului la Regiunea Vest. Oportunitatea, în acest caz, ar putea fi susținerea intereselor noastre de către europarlamentarii și parlamentarii din Hunedoara. Pentru aceasta, cu toții trebuie să reușim să le atragem atenția asupra acestei nevoi a zonei.

În urma discuției a reieșit faptul că o altă dificultate cu care se confruntă comunitatea de afaceri este lipsa forței de muncă calificată.

Dintre principalele oportunități identificate, menționăm:

  • crearea unor proiecte integrate de turism;
  • dezvoltarea (înființarea) unor asociații în scopul comercializării către turiști a unor produse naturale cu brand local
  • înființarea de capacități pentru prelucrarea produselor provenite de la producători locali (lapte, carne, lână);
  • interconectarea fizică a Văii Jiului, în special prin reabilitarea / modernizarea drumurilor județene:

– Turistic: DN 7A (Petrila – Județul Vâlcea), DN 66A (Uricani – Herculane);

– Infrastuctură: DN 66 (E79) Petroșani – Simeria, Petroșani – Tg Jiu;

  • posibilitatea calificării la locul de muncă finanțată, urmată de o perioadă contractuală minimă;
  • valorificarea superioară la nivel local a resurselor naturale;
  • Oportunități de dezvoltare a unor activități economice cu specific în industria lemnului, astfel ca masa lemnoasă exploatată să nu mai plece din zonă în forma ei brută, ci aceasta să fie utilizată în producție pe plan local.

La întâlnire au participat în jur de 25 de agenți economici, care și-au exprimat punctul de vedere vizavi de strategia de dezvoltare a Văii Jiului. Rămân deschise propunerile venite de la agenții economici din orașul Petrila și Valea Jiului, acestea putând fi trimise în format electronic pe adresa de email: primaria.petrila2008@yahoo.com