AJOFM Hunedoara invită absolvenții de învățământ – promoția 2021 să se înscriere în baza de date a instituției, în vederea obținerii facilităților privind integrarea pe piața muncii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara informează absolvenții de învățământ din promoția 2021 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de instituție, în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul sau reședință, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de formare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale AJOFM Hunedoara, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • Actul de identitate;
  • Diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;
  • Curriculum Vitae;
  • Declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate;
  • Acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

”Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de
șomaj, în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale, în termenul menționat”, se arată într-un comunicat al AJOFM Hunedoara.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţiile Locale şi Punctele de Lucru ale AJOFM Hunedoara din raza de domiciliu sau reşedinţă.