Post scos la concurs de Agenția Națională a Funcționarilor Publici

         Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara, astfel:
Jobs
 1. şef serviciu – serviciul evidenţă informatică şi control administrativ;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – serviciul evidenţă informatică şi control administrativ din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare Hunedoara;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2015, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină – Bucuresti, la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară, Splaiul Independenţei, nr.105, sector 5;
 • 24 septembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă – Bucuresti, la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară, Splaiul Independenţei, nr.105, sector 5;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

[slideshow_deploy id=’13837′]