CE SURPRIZĂ LE PREGĂTEŞTE CONDUCEREA PSD CANDIDAŢILOR LA PRIMĂRII ?

Între candidaţii PSD pentru funcţiile alese, la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 şi cetăţenii din comunităţile în care candidează se va încheia un Contract social.

Reuniunea-BPN-al-PSD-15.09-3

Acesta va avea două părţi componente după cum urmează:

1.            angajamentul de integritate al candidatului prin care acesta se angajează că pe toată durata mandatului, va respecta şi se va supune exigenţelor din prezentul Cod de Etică şi Conduită;

2.            programul politic care va conţine politicile publice şi de dezvoltare ale comunităţii, pe care îşi propune să le realizeze în cursul mandatului.

Contractul social se semnează public de fiecare candidat şi va fi afişat pe toată durata mandatului la sediul de partid din localitate, la sediul autorităţii publice locale unde a fost ales sau după caz la cabinetul parlamentar. Totodată organizaţia de partid din care face parte are obligaţia de a posta Contractul social semnat şi asumat pe site-ul propriu.

Încălcarea cu intenţie în timpul mandatului, a oricăror criterii de conduită şi integritate, atrage după sine retragerea sprijinului politic pentru persoana în cauză şi demisia de onoare a acesteia din funcţia pe care o deţine.

CRITERII DE CONDUITĂ ŞI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAŢII PSD

Persoanele care se află într-una din situaţiile de mai jos, nu vor beneficia de susţinerea politică a PSD, pentru ocuparea, în condiţiile legii, a unor funcţii politice sau administrative alese sau numite dacă:

 • s-a început împotriva sa urmărirea penală;
 • a fost trimis în judecată;
 • s-a pronunţat împotriva sa o hotărâre judecătorească de  condamnare pentru fapte de corupţie, evaziune fiscală sau fapte comise cu violenţă;
 • se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar  pentru orice tip de infracţiune.
 • au deţinut funcţii în organele de conducere la nivel central şi judeţean, ale  P.C.R., U.T.C. sau U.A.S.C.R.
 • au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat faţă de cetăţeni;
 • au avut atitudini şi declaraţii extremiste sau discriminatorii, de gen,  religie sau naţionalitate;
 • au fost membri sau colaboratori ai fostei Securităţi, ca poliţie politică sau au fost dovediţi ofiţeri acoperiţi;
 • înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al   comunităţii  în care candidează
 • are relaţii comerciale cu instituţia pentru care candidează sau cu  instituţiile din subordinea acesteia;
 • au obţinut lucrări, diplome sau alte titluri ştiinţifice prin plagiat sau  furt intelectual dovedit prin hotărâre judecătorească;
 • se află sub incidenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive privind incompatibilităţi sau conflict de interese;
 • au  completat în fals sau cu omisiuni declaraţiile de avere sau de   interese, în cazul în care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitivă a instanţei.

SANCŢIUNI

În cazul în care, pentru fapte de corupţie, evaziune fiscală sau fapte comise cu violenţă, un membru de partid se află într-una din următoarele situaţii:

1.            începerea urmăririi penale;

2.            dispunerea arestării preventive;

3.            trimiterea în judecată;

4.            condamnarea în primă instanţă;

5.            pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitivă, Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj sau după caz Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cercetează speţa şi face propuneri către Biroul Permanent Judeţean sau Biroul Permanent Naţional, după caz.

Biroul Permanent Judeţean sau, după caz Biroul Permanent Naţional la propunerea întemeiată a Comisiei Judeţene, respectiv a Comisiei Naţionale de Etică, Integritate sau Arbitraj, poate dispune  următoarele sancţiuni:

             Retragerea sprijinului politic;

             Suspendarea din funcţia politică;

             Suspendarea din calitatea de membru de partid;

             Excluderea din partid

[slideshow_deploy id=’20328′]

stiripesurse.ro