AMENZI USTURĂTOARE APLICATE DE ISU HUNEDOARA

Reprezentanții Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, au executat 36 controale de prevenire la operatori economici cu specific de comerţ, cultură sau turism din Deva, Haţeg, Petroşani, Petrila, Geoagiu, Brad, Orăştie, Vulcan, Rapoltu Mare, Teliucu Inferior şi Câmpu lui Neag.

amenzi

Inspectorii de prevenire au constatat 85 deficienţe, aplicând 51 avertismente şi 21 sancţiuni contravenţionale în valoare de 193.500 de lei.

Inspectorii de prevenire au oprit activitatea unei săli de festivităţi, cu o suprafaţă de peste 700 mp, din Câmpu lui Neag, deoarece nu a fost identificată data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţie şi lipsea instalaţia de stingere a incendiilor prevăzută cu hidranţi interiori în concordanţă cu valoarea de referinţă, încălcându-se grav cerinţele de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor, stabilite prin HGR nr. 915/2015. Pentru aceste deficienţe societatea a fost sancţionată şi cu 30.000 ron. În plus, operatorul economic a fost sancţionat cu încă 10.000 ron pentru executarea unor lucrări de extindere şi modernizare fără solicitarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.

Sancţiunile au mai fost aplicate pentru necorelarea tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, neîntocmirea planului de intervenţie în caz de incendiu, punerea în funcţiune a unor obiective suplimentare faţă de cele care au stat la baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu şi exploatarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii.

[slideshow_deploy id=’17636′]