Plan de măsuri imediate aplicat la Complexul Energetic Hunedoara

Pentru a putea trece peste perioada de insolvenţă, Complexul Energetic Hunedoara trebuie să strângă cureaua. A fost stabili şi un plan de măsuri imediate care să fie aplicat în scopul reducerii cheltuielilor.

646x404

Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a precizat că „măsurile nu vor afecta personalul direct productiv sau cel care deserveşte personalul direct productiv, astfel încât să nu se diminueze capacitatea de producţie a complexului energetic”.

Programul care deja a început să fie aplicat la nivelul CEH prevede reducerea graduală a slaariilor pentru personalul de conducere şi consilieri, restructurarea organigramelor, atât la sediul central, cât şi la sucursale, renegocierea Contractului Colectiv de Muncă, dar şieducerea cheltuielilor cu transportul şi reglementarea deplasărilor/ delegaţiilor inclusiv pentru personalul de conducere al CEH. Pe de altă parte, fiecare contract aflat în derulare va fi analizat, iar cele care nu sunt benefice complexului energetic vor fi denunţate. În plus, oficialii CEH au obligaţia de a demara procedurile de recuperare a creanţelor.

Complexul Energetic Hunedoara este în insolvenţă, măsura fiind dispusă de Tribunalul Hunedoara la data de 7 ianuarie 2016, din cauza datoriilor extrem de mari acumulate de CEH la bugetul de stat şi partenerii comerciali.

Lichidator judiciar provizoriu a fost numită, prin aceeaşi sentinţă, casa de Insolvenţă GMC Craiova. În data de 18 ianuarie, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru desemnarea lui Dan Ovidiu Agrişan în calitate de administrator special, care să conducă activitatea CEH sub supravegherea administratorului judiciar. Agrişan trebuie să coordoneze întocmirea planului de reorganizare şi să prezinte interesele acţionarilor în această procedură de durată. De menţionat că, prin deschiderea procedurii de insolvenţă, CEH a intrat sub protecţia juridică conferită de lege.

[slideshow_deploy id=’27126′]