Primăria Vulcan acordă tichete sociale pentru copii

Consiliul local al municipiului Vulcan a aprobat, în ședința din 30 martie, acordarea de tichete pentru copiii de grădinițe, care provin din familii cu dificultăți sociale.

consiliul-local-vulcan

Potrivit actului normativ, stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii :

a) Vârsta minimă a copilului este de 3 ani , împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent . Copii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte de împlinirea vârstei de 3 ani însă devin eligibili doar în luna în care împlinesc 3 ani;

b). vârsta maximă a copilului este de 6 ani , împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent;

Venitul lunar pe membru de familie este de până la de 2 ori venitul minim garantat pentru o persoană singură , prevăzut de Legea nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare”, respectiv 284 lei / membru de familie.

Stimulentul educaţional se va acorda la cererea unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal al copilului.

”Accesul la educaţie de la vârste cât mai fragede pentru copii aflaţi în situaţii de risc este esenţială pentru ruperea cercului vicios a sărăciei şi pentru incluziunea socială Stimulentele educaţionale se vor acorda sub formă de tichete sociale în vederea promovării incluziunii sociale şi facilitării accesului la educaţie Acordarea stimulentelor educationale este condiţionată de frecventa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale sistemului educational prevazut de lege. Tichetele sociale acordate ca stimulente educaţionale vor putea fi folosite pentru achiziţionarea de produse alimentare şi /sau de igienă, precum şi pentru cumpărarea de haine şi rechizite Utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări sau băuturi alcoolice sau valorificarea acestora prin transformarea lor în bani este interzisă. Stimulentul educaţional nu se va lua în calcul la stabilirea unor obligaţii legale de întreţinere şi nici la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistenţă socială sau alte prestaţii”, precizează Cristian Merișanu, viceprimarul municipiului Vulcan.

[slideshow_deploy id=’19869′]