229 de apartamente din blocurile Vulcanului s-au înscris în programul de reabilitare termică pe fonduri europene

ile la birouUnul dintre cele mai importante proiecte de hotărâri adoptate la Vulcan în acest an are ca scop derularea unor lucrări absolut necesare pentru apartamentele vulcănenilor.

”Izolarea termică a fost și rămâne un subiect important pentru administrația publică locală, dar care, pentru a putea fi pus în operă are nevoie de câteva elemente de susținere: implicarea Asociațiilor de proprietari fiind unul dintre acestea și evident, găsirea de surse de finanțare”, spune Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

Acesta informează că, la începutul anului 2016, a fost lansat apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale prin care s-au stabilit principalele lucrări de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor modul de finanţare al acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

”Scopul realizării acestor lucrări este de creştere a performanţei energetice, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului interior, dar şi a aspectului urbanistic. Primăria municipiului Vulcan a publicat un anunţ pe site-ul www.e-vulcan.ro , prin care li s-a adus la cunoştinţă locuitorilor posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile, privind reabilitarea termică”, explică primarul Gheorghe Ile.

În urma anunţului s-au înregistrat din partea a 4 (patru) Asociaţii de proprietari solicitări pentru obţinerea finanţării lucrărilor de reabilitarea termică a blocurilor:  Bl. T, Str. Fântânelor, nr.1; Bl. 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41; Bl. D 5, Bd. Mihai Viteazu, nr.10; Bl. D9, Str. Nicolae Titulescu, nr.69 A.

bloc-1 În urma întocmirii documentaţiilor tehnice (DALI + PT) lucrările propuse a se realiza pentru reabilitarea termică a celor patru (4) imobile,  sunt următoarele:izolarea termică anvelopă – faţade parte opacă; reabilitare termică – faţade partea vitrată; reabilitare termică – termohidroizolarea terasei; reabilitare termică – planşeu peste subsol; învelitoare ţiglă; lucrări de reparaţii, instalaţii electrice

Autoritățile locale au avizat deja indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii. Aceștia sunt prevăzuţi în Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmită de S.C. MATRIX URBAN PROCONS S.A. Vulcan după cum urmează:

a) Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1

– Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 866,57527 mii lei din care C+M:734,75640 mii lei

– Durata de realizare: 7 luni

Nr. apartamente – 38

b) Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41

– Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1166,11356 mii lei din care C+M: 989,48664 mii lei

– Durata de realizare: 7 luni

Nr. apartamente – 47

bloc-2c) D 5, Bd. Mihai Viteazu, nr.10

– Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1435,65506 mii lei din care C+M: 1220,00340 mii lei

– Durata de realizare: 7 luni

Nr. apartamente – 72

d) Bl. D9, Str. Nicolae Titulescu, nr.69 A

– Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 1379,61371 mii lei din care C+M:1169,47776 mii lei

– Durata de realizare: 7 luni

Nr. apartamente – 72

Proiectul intră în cel mai scurt timp în procedura de aplicație pentru obținerea finanțării.

[slideshow_deploy id=’27028′]