COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI anunță implementarea proiectului de parteneriat strategic „Promotion Of Identity, European Culture and Tradition”

30 OCTOMBRIE 2018 / COMUNICAT DE PRESĂ

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI anunță implementarea proiectului de parteneriat strategic „Promotion Of Identity, European Culture and Tradition” nr. ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2. Proiectul este implelentat în parteneriat cu: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE „E. MEDI”, LEONFORTE, ITALY (www.istitutomedi.gov.it) (coordonator) și 2 GENIKO LIKIO HORTIATI, Thessaloniki, GREECE (partener) și are o durata de 2 ani (01.09.2018-31.08.2020)

Proiectul implică trei școli situate într-un teritoriu bogat în tradiții culturale, dar care trebuie să fie valorificate pentru a promova dezvoltarea economiei locale și consolidarea patrimoniului cultural.

Tematicile proiectului:

  • Patrimoniul cultural / Anul european al patrimoniului cultural
  • TIC – noile tehnologii – competențe digitale
  • Învățarea antreprenorială – educație antreprenorială

La cele două activități de mobilitate  în Italia și Grecia, care vor avea o durată de 9 zile fiecare, vor participa din școala noastră 25 de elevi însoțiți de 4 cadre didactice.

Obiectivele proiectului sunt:

·         cunoașterea exactă a patrimoniului cultural local în toate aspectele sale (istorică, artistică, culturală, religioasă, peisagistică, culinară, muzicală, folclorică);
·         cunoașterea asemănărilor și a diferențelor dintre propriul patrimoniu cultural local și cele ale altor realități culturale europene;
·         conștientizarea valorii sociale și educaționale a patrimoniului cultural european și contribuția acestuia la crearea de locuri de muncă, la creșterea economică și la coeziunea socială;
·         conștientizarea valorii sale în termeni economici și a posibilității de reducere a emigrației și a activării fluxurilor turistice;
·         promovarea educației antreprenoriale;
·         îmbunătățirea competențelor lingvistice;
·         îmbunătățirea competențelor TIC;
·         maturizarea umană, civilă și socială a elevilor și respectarea deplină a drepturilor culturale, etnice și a diferențelor religioase;
·         formarea cetățenilor europeni;
·          dezvoltarea abilităților de cetățenie activă;
·         prevenirea și combaterea abandonului școlar timpuriu;
·         îmbunătățirea imaginii școlii înțeleasă ca o comunitate activă, deschisă în teritoriu și capabilă să intensifice interacțiunea cu familiile și comunitatea locală.

Produse finale:

·         crearea unui site și a unui grup Facebook, în limba engleză și în limbile țărilor implicate, plin de fotografii și mărturii privind diversele aspecte culturale ale țărilor implicate (cu legăturile specifice bine evidențiate privind: istoria, arta, religia, tradițiile folclorice, muzica, peisajul etc.);
·         crearea unui proiect eTwinning paralel cu cel al programului Erasmus, dar implicând în mod direct nu numai clasele de elevi implicate în mobilitate, ci și alți parteneri din alte țări;
·         crearea de videoclipuri și alte prezentări multimedia care să fie postate pe site și pe pagina de Facebook a proiectului;
·         obținerea unei certificări lingvistice în limba engleză și TIC pentru elevii implicați în mobilitate;·         cunoașterea procedurilor de inițiere și gestionare a afacerilor;

La sfârșitul proiectului, elevii își vor îmbunătății comportamentul și rezultatele școlare la toate disciplinele, abilitățile lingvistice și IT, vor învăța despre patrimoniul cultural local și despre modul în care pot începe o afacere cu resursele prezente pe teritoriu și creșterea sentimentului de apartenență la o comunitate europeană care ne face să fim un întreg, în ciuda diferențelor.

Pe termen lung, fenomenul emigrării din teritoriile în care se află școala pot fi reduse și unii tineri pot decide să creeze activități de afaceri pentru consolidarea patrimoniului cultural local. În plus, comunitatea locală ar putea beneficia de implicarea tinerilor ca și ghizi turistici locali, în colaborare cu administrația locală.

Echipa de proiect