Consiliul județean Hunedoara / Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, titular al proiectului “ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DEȘEURI MENAJERE URICANI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI NECONFORM DE DEȘEURI MENAJERE URICANI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi implementat în Uricani, Str. Balomir, fosta microcarieră Valomir/ Balomir, Jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara  în zilele de luni-joi  între orele 800 – 1600 şi vineri între orele 900-1300 precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-hunedora/drafturi-acte-reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.(Următoarea știre) »