APA SERV VALEA JIULUI S.A. a terminat la termen lucrările executate în cadrul contractului Lot2: VJ-CL06 ,,Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Petroșani Nord’’

La data de 26 august 2020 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul contractului de execuție de lucrări VJ-CL-06 – Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord.

Valoarea la terminare a lucrărilor executate este 18.811.744,10 lei fără TVA.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare în municipiul Petroșani a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani). Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Apa Serv Valea Jiului SA: str. Cuza Vodă, nr. 23 Petroșani, jud. Hunedoara; Persoană de contact: Claudiu ZBORA: piu.asvj@gmail.com; Telefon: +40 254543144/int.1200; Website: www.asvj.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020