Bugetul pe 2021 al Consiliului Județean Hunedoara, în dezbatere publică

Până la data de 6 aprilie 2021, proiectul de buget al Consiliului județean Hunedoara pentru anul în curs se află în dezbatere publică. Documentul este disponibil în vederea consultării de către cei interesați atât în format print, la sediul instituției, cât și on-line pe pagina oficială de Internet al CJH, la secțiunea ”Transparență Decizională”, astfel încât toate persoanele interesate să poate face observații și propuneri pe marginea acestuia, potrivit legii.

Proiectul Bugetului CJH pentru anul 2021 prevede venituri totale de 353.857,00 lei, cheltuielile fiind estimate la aceeași valoare. Cele mai importante venituri ale CJH provin din sume provenite de la Uniunea Europeană în contul unor plăți efectuate și al unor prefinanțări pentru proiecte europene (154.524,00 lei), sume defalcate din TVA (100.314,00 lei), cote și sume defalcate din impozitele pe venit (68.520,00 lei), subvenții de la bugetul de stat (28.917,00 lei) etc. În ceea ce privește cheltuielile, în proiectul de buget supus dezbaterii publice, CJH estimează că cei mai mulți bani vor avea ca destinație cofinanțarea unor proiecte europene (92.869,00 lei), cele de asigurări și asistență socială (69.510,00 lei), cele pentru cultură, sport și religie (59.423,00 lei), cele pentru sănătate (28.667,00 lei), învățământ (9.931,00 lei) etc.

Bugetul CJH pentru anul 2021 va fi supus dezbaterii și aprobării forului legislativ județean în cursul lunii aprilie 2021, urmând ca acesta să intre în vigoare cel mai probabil în a doua jumătate a lunii aprilie.