Încă un pas în realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe Aleea Streiului

Consiliul Local Deva a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 17 ianuarie 2022, documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, Aleea Streiului, nr. 24” – un bloc cu 29 de locuințe sociale (10 apartamente și 19 garsoniere).

Imobilul se află în proprietatea publică a Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva.

Următoarea etapă în derularea investiției este achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru realizarea sistemului de încălzire. Concret, este vorba despre proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, verificarea tehnică de calitate a proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului până la recepția lucrărilor și execuția lucrărilor.

Investiția presupune inclusiv lucrări de extindere a conductei de gaze naturale și branșament.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2022, valoarea totală estimată a investiției, conform devizului general, se ridică la 930.147,98 de lei, TVA inclus (aproximativ 190.000 de euro) și este suportată de la bugetul local al municipiului Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva