Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 22 decembrie

În temeiul prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 22 decembrie 2022, ora 13:30, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Civilizației Dacice și Romane;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Artă Deva în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 55/2017, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul ”Sistemul de management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID);

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor construcții din domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale aferente sectorului din drumul județean DJ 686, situat în Comuna Râu de Mori;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru operatorul de transport rutier S.C. ZMK S.R.L.;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Întrebări, interpelări.