Consilierii județeni împart pe localități cotele din impozitul pe venit și TVA aferent anului 2023

Consiliului Județean Hunedoara se reunește marți, 3 ianuarie 2023, de la ora 14,00 în prima sa ședință de lucru, în care sunt supuse dezbaterii și aprobării următoarele proiecte de hotărâre:

1.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 38.176,00 mii lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 – 2026, precum și estimările pentru anii 2024 – 2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate județului Hunedoara pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;

Adoptarea acestor hotărâri este extrem de importantă, având în vedere că ele precedează construirea și adoptarea bugetului CJH, respectiv a bugetelor locale ale UAT-urilor din localitățile județului Hunedoara pentru anul 2023.