Vot în unanimitate pentru repartizarea resurselor bugetare în județul Hunedoara

Consiliul județean Hunedoara a fost convocat marți, 3 ianuarie 2023, în prima zi lucrătoare a noului an, în vederea dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor provenite din cotele defalcate de impozit pe venit și TVA estimate a fi încasate la nivelul anului 2023. Acestea constituie principalele resurse financiare pe care urmează să fie construite bugetele locale ale UAT-urilor din județ pentru acest an.

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 38.176.000 lei, sumă corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 – 2026, precum și estimările pentru anii 2024 – 2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a fost aprobată în unanimitate în forma propusă de președintele Laurențiu Nistor. Vreau să precizez că modul de repartizare a sumelor este rezultatul consultărilor pe care le-am avut cu absolut toți primarii din județ, în ultimele zile lucrătoare ale anului trecut și mă bucur că votul unanim dat astăzi pentru adoptarea acestei hotărâri confirmă faptul că am procedat corect față de toate localitățile”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele CJH.

Potrivit documentului adoptat de consilierii județeni, 38.176.000 de lei din cota de 6% din Impozitul pe venit, vor ajunge la bugetele locale ale municipiilor (8.900.000 lei), orașelor (7.600.00 lei) și comunelor hunedorene (21.676.000 lei), după cum urmează:

  • Brad – 1.300.000 lei;
  • Deva – 1.100.000 lei;
  • Hunedoara – 1.100.000 lei;
  • Lupeni – 1.300.000 lei;
  • Orăștie – 1.000.000 lei;
  • Petroșani – 1.700.000 lei;
  • Vulcan – 1.400.000 lei:
  • Aninoasa – 900.000 lei
  • Călan – 1.200.000 lei;
  • Geoagiu – 900.000 lei;
  • Hațeg – 1.000.000 lei;
  • Petrila – 1.200.000 lei;
  • Simeria – 900.000 lei;
  • Uricani – 1.500.000 lei;
  • Baia de Criș – 400.000 lei
  • Balșa – 250.000 lei;
  • Baru – 400.000 lei;
  • Băcia – 550.000 lei;
  • Băița – 650.000 lei;
  • Bănița – 250.000 lei;
  • Bătrâna – 200.000 lei;
  • Beriu – 400.000 lei;
  • Blăjeni – 250.000 lei;
  • Boșorod – 300.000 lei;
  • Brănișca – 300.000 lei;
  • Bretea Română – 600.000 lei;
  • Buceș – 300.000 lei;
  • Bucureșci – 250.000 lei;
  • Bulzeștii de Sus – 300.000 lei;
  • Bunila – 250.000 lei;
  • Burjuc – 250.000 lei;
  • Cerbăl – 250.000 lei;
  • Certeju de Sus – 300.000 lei;
  • Cîrjiți – 250.000 lei;
  • Crișcior – 800.000 lei;
  • Densuș – 500.000 lei;
  • Dobra – 500.000 lei;
  • General Berthelot – 200.000 lei;
  • Ghelari – 450.000 lei;
  • Gurasada – 625.000 lei;
  • Hărău – 625.000 lei;
  • Ilia – 800.000 lei;
  • Lăpugiu de Jos – 400.000 lei;
  • Lelese – 300.000 lei
  • Lunca Cernii de Jos – 326.000 lei;
  • Luncoiu de Jos – 500.000 lei;
  • Mărtinești – 350.000 lei;
  • Orăștioara de Sus – 300.000 lei;
  • Peștișu Mic – 200.000 lei;
  • Pui – 800.000 lei;
  • Rapoltu Mare – 600.000 lei;
  • Răchitova – 350.000 lei;
  • Ribița – 300.000 lei;
  • Râu de Mori – 300.000 lei;
  • Romos – 300.000 lei;
  • Sarmizegetusa – 250.000 lei;
  • Sălașu de Sus – 450.000 lei;
  • Sântămărie Orlea – 600.000 lei;
  • Șoimuș – 400.000 lei;
  • Teliucu Inferior – 250.000 lei;
  • Tomești – 250.000 lei;
  • Toplița – 250.000 lei;
  • Totești – 650.000 lei;
  • Turdaș – 400.000 lei;
  • Vața de Jos – 400.000 lei;
  • Vălișoara – 400.000 lei;
  • Vețel – 650.000 lei;
  • Vorța – 250.000 lei;
  • Zam – 200.000 lei.

Similar, CJH a aprobat și estimările pentru anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și ca sumele destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

Primarii din județul Hunedoara au convenit ca sumele destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale să revină în totalitate Consiliului Județean Hunedoara. ”Este știut faptul că județul nostru are cea mai lungă rețea de drumuri județene din țară, iar pe multe sectoare încă nu s-au făcut modernizări. În anul 2023, Consiliul Județean va avea la dispoziție aproape 32 de milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor curente de întreținere, dar și pentru asfaltarea ori pietruirea unor tronsoane de drum județean”, a declarat Costel Avram, administratorul public al județului Hunedoara.