Sistemul de colectare a deșeurilor din municipiul Vulcan se modernizează cu bani europeni

Modernizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor nu este doar un imperativ solicitat de Uniunea Europeană, ci o necesitate tot mai mare pe care comunitățile locale o resimt și pentru care trebuie să găsească rapid soluții de rezolvare.

La Vulcan, spre exemplu, în scurt timp, sistemul actual de colectare a deșeurilor va deveni… istorie. Aceasta deoarece municipalitatea a demarat un ambițios proiect de modernizare a sistemului public de colectare selectivă a deșeurilor. În acest scop, Primăria municipiului Vulcan a accesat fonduri semnificative din PNRR pentru implementarea a două proiecte esențiale pentru revoluționarea sistemului de management al deșeurilor în următorii ani.

Primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu spune că, în aceste zile, a semnat contractele de finanțare care vor aduce peste 5,8 milioane de lei din bani europeni nerambursabili, care vor fi investiți în realizarea acestor proiecte.  Primul contract presupune înlocuirea actualelor puncte gospodărești de colectare a deșeurilor cu așa numitele insule ecologice digitalizate. ”Comunitatea noastră va beneficia de insule ecologice digitalizate supraterane. Vor fi 50 la număr în tot municipiul Vulcan. Astfel, vom beneficia de containere separate pentru deșeuri de hârtie și carton, pentru deșeuri de plastic, pentru deșeuri metalice, pentru deșeuri de sticlă, pentru deșeuri biodegradabile și pentru deșeuri reziduale. Cele mai multe insule sunt formate din grupuri de containere ce vor fi amplasate, majoritar, în aceleași locații în care există acum perimetrele de depunere deșeuri. Noutatea constă în faptul că accesul pe aceste insule se face controlat, cu acces digitalizat, care înseamnă și o contorizare clară a cantităților de deșeuri și a tipurilor acestora”, explică primarul Cristian Merișanu.

Insulele ecologice digitalizate supraterane de colectare a deșeurilor vor fi amplasate în majoritate pe locurile actualelor containere din punctele gospodărești. Insulele ecologice vor fi protejate anti-vandalism şi împotriva accesului neautori­zat, vor fi dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, fiind colectate informaţii privind volumele şi tipurile de deşeuri colectate. În cadrul acestui proiect se va face și o campanie de informare a locuitorilor municipiului Vulcan cu privire la colectarea separată și valorificarea diferitelor categorii de deșeuri.Valoarea totală a acestui proiect este de 2.956.373 lei.

Un al doilea proiect, în valoare totală de 3.830.913 lei, presupune înființarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Vulcan, respectiv realizarea unui sistem de colectare selective a deșeurilor care nu se pot colecta în sistem “door-to-door” , respective deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Reprezentanții administrației publice de la Vulcan apreciază că prin colectarea separată a deșeurilor și îmbunătățirea activității de control și monitorizare a parametrilor de calitate a mediului se va realiza o contribuție însemnată la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului Vulcan. În plus, crede primarul Cristian Merișanu, implementarea unei rețele de insule ecologice are potențial economic pe termen lung, prin diversele posibilități de revalorificare a materialelor reciclabile colectate separat, contribuind la dezvoltarea economiei circulare.