Lupeniul și Vulcanul construiesc punți de legătură cu impact turistic

Municipalitățile din Lupeni și Vulcan, au înțeles că perspectivele de dezvoltare turistică ale ambelor localități vecine din zona centrală a Văii Jiului, pot fi mult mai atractive și mai eficiente dacă vizează dezvoltarea în comun a unor aspecte de țin de infrastructura publică sau de diversele puncte de atracție turistică pe care le au fiecare.

În plus, cu doi primari tineri la conducerea celor două localități, administrațiile locale au înțeles că abordarea în comun a unor proiecte de dezvoltare poate atrage fonduri semnificative puse la dispoziție de Uniunea Europeană, tocmai pentru a sprijini o serie de investiții care au la bază acest princiupiu al colaborării și interconcetivității.

Un prim pas esențial în această direcție a fost făcut la începutul acestei săptămâni când Lucian Resmeriță (primarul municipiului Lupeni) și Cristian Merișanu (primarul municipiului Vulcan) au semnat împreună la București, la sediul Ministerului Dezvoltării și Infrastructurii Publice, două proiecte accesate în comun de autoritățile locale din cele două municipii, în cadrul programului Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre două proiecte care vizează infrastructura de transport ecologic între cele două localități, prin construirea unor piste de biciclete care va lega zona urbană a celor două localități, acestea urmând să fie practic, cele mai lungi rețele publice de transport ecologic destinate cicliștilor, din întreaga Vale a Jiului.

Cele două proiecte se intitulează: ”Transportul verde care leagă municipiile Lupeni si Vulcan”, respectiv ”Sisteme inteligente infrastructuri TIC”, valoarea totală a acestora fiind de peste 11,2 milioane de lei.

Pentru implementarea proiectului privind realizarea legăturii de transport verde între cele două localități din Vestul Văii Jiului, autoritățile locale din Lupeni și Vulcan vor avea la dispoziție un buget de fonduri nerambursabile în valoare de 8.201.218,20 lei, iar pentru implementarea celui de-al doilea proiect, care presupune crearea unor sisteme inteligente de mnagement al infrastructurii de ciclism sunt alocate, tot din fonduri europene nerambursabile, alte 3.000.000 lei.

”Am semnat, la București, împreună cu primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu, aceste două importante proiecte comune, prin care avem în vedere îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local. Prin aceste proiecte, pe lângă construcția pistei de ciclism de peste 8 km, care va lega Lupeniul de Vulcan, se pot achiziționa sisteme inteligente de management local prin dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice, cum ar fi: dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate, acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor; achiziționarea și punerea în funcțiune a sistemelor inteligente de gestionare pentru sistemele de spații verzi, automatizarea sistemelor de irigații pentru spațiile verzi; extinderea sistemului WiFi în spațiile publice; inmstalarea de mobilier urban inteligent; sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitalizare sau reconstrucție digitală (VR/AR); etc. Implementarea acestor proiecte va conduce la dezvoltarea mobilității urbane, cu asigurarea accesabilității în toată Valea Jiului, consolidând interconectivitatea între localitățile noastre și din zonele învecinate, care pot să creeze noi oportunități  pentru cele două comunități”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Acesta arată că nu doar aceste două proiecte constituie elemente de conectivitate mai bună între cele două localități vecine, amintind că, împruenă cu CJH și cu celelalte localități din Valea Jiului, se află în plin proces de implementare proiectul ”Green line” care prevede realizarea unei linii de transport public interurban cu autobuze electrice în toată Valea Jiului.

”Avem, în același timp, în studiu, un proiect și mai ambițios care vizează conectarea celor două domenii schiabile, cel de la Straja și cel de la Pasul Vîlcan, care ar putea permite turiștilor care vin să se bucure în sezonul de iarnă de schi și snowboard, iar în cel de vară de drumeții, mountain bike și alte activități de turism, să beneficieze de întregul areal al Masivului Straja. În același timp, proiectul ar contribui la dezvoltarea semnificativă a turismului în cele două localități. Sigur că un astfel de proiect implică resurse financiare foarte mari, pe care însă trebuie să le identificăm și să le atragem, pentru că la urma-urmei, dezvoltarea turismului este principala cale pe care o avem la dispoziție, în anii care vor urma, pentru a crește calitatea vieții locuitorilor din Lupeni și Vulcan, deopotrivă. Și îi mulțumesc primarului Cristian Merișanu că este deschis dialogului și colaborării între administrațiile publice locale de la Lupeni și de la Vulcan în această direcție”, a mai spus primarul Lucian Resmeriță.