Buget mic și provocări mari pentru Apa Serv Valea Jiului în 2023

Consiliul județean Hunedoara, acționar majoritar al Apa Serv Valea Jiului, a adoptat bugetul operatorului serviciilor de alimentare cu apă potabilă și al serviciilor de canalizare din zona geografică a Văii Jiului, pentru anul 2023, actul normativ fiind aprobat de consilierii județeni, în unanimitate în forma prezentată de echipa de management a companiei.

Potrivit cifrelor estimate de echipa managerială condusă de ing. Cristian Ionică, Apa Serv Valea Jiului mizează pentru anul 2023 pe venituri în sumă totală de 40.175 mii lei. Cea mai mare pondere a veniturilor corespunde producției principale, respectiv din vânzarea unei cantități de apă potabilă estimată la 3.198 mii metri cubi și din serviciile de colectare a apelor menajere și pluviale, estimate la 3.341 mii metri cubi. În același timp, Apa Serv estimează obținerea unor venituri și din diverse servicii prestate către terți (realizarea de branșamente, montări și sigilări de apometre, închiriere utilaje etc.) sau din producția de energie electrică prin intermediul MHC-uriulor pe care le operează. Veniturile ASVJ vor fi completate de asemenea din penalizări pentru neachitarea la timp a facturilor emise către beneficiari sau din recuperarea cheltuielilor de judecată cu consumatorii rău-platnici și din valorificarea unor certificate verzi.

Cu toate că în ultimii ani putem vorbi de o oarecare stabilitate în ceea ce privește realizarea veniturilor din bugetul preconizat al Apa Serv Valea Jiului, mult mai îngrijorătoare sunt aspectele privind managementul cheltuielilor pe care operatorul de apă din Valea Jiului trebuie să le asigure pentru a-și putea desfășura, în bune condiții activitatea.  Directorul general al ASVJ, ing. Cristian Ionică spune că, de pildă, comparativ cu anul precedent, în 2023 cheltuielile materiale ale companiei vor fi cu 2.235 mii de lei mai mari. ”În anul 2022, pentru cheltuielile materiale și mă refer aici la cheltuieli privind achiziționarea apei brute de la Apele Române, cheltuielile de energie electrică și termică, combustibili, materiale de bază, piese de schimb, reactivi, obiecte de inventar, consumabile diverse ș.a.m.d. am avut un buget de aproape 7.500 mii de lei, anul acesta, cu toate că am ”tăiat” de peste tot în dorința de a face economii, avem un buget minim necesar de 9.723 mii lei, doar la acest capitol. Și ne rugăm la Dumnezeu să nu mai vedem anul acesta și alte creșteri de prețuri pentru cele necesare în derularea activității noastre de producție”, spune ing. Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

În același timp, o provocare cu costuri semnificative în bugetul anului 2023 o constituie și capitolul cheltuielilor de personal. Acestea sunt prevăzute în proiecția bugetară a companiei la suma de 22.593 mii lei. ”Cu toate că începutul acestui an ne găsește cu un număr mai mic de angajați față de anul anterior, noile normative legale privind salarizarea vor avea un impact semnificativ în bugetul Apa Serv. Asta deoarece cea mai mare parte a angajaților noștri au salariul minim pe economie sau puțin peste acesta, creșterea salariului minim la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023, impusă de Guvern, pe de o parte constituie un lucru bun pentru angajații noștri, dar pe de altă parte, pune o presiune mare pe bugetul nostru și a trebuit să găsim soluții pentru a face față acestei situații”, explică ing. Cristian Ionică.

Tot o creștere semnificativă a cheltuielilor este estimată pentru acest an la capitolul ”Impozite și Taxe”, pentru care sunt alocați 1.374 mii lei, cu 392 mii lei mai mult decât în anul 2022.

Chiar și în aceste condiții, echipa managerială condusă de ing. Cristian Ionică a construit un buget ”pe plus”, estimând realizarea unui profit brut de 55 mii de lei, pentru a menține compania de utilități în pragul de rentabilitate obligatoriu, asumat odată cu implementarea programelor de finanțare a investițiilor în reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și în modernizarea stațiilor de tratare și epurare, din fonduri europene.

În bugetul Apa Serv Valea Jiului pentru anul 2023 sunt cuprinse și o serie de investiții generoase, realizate în mod special datorită implementării programului major de investiții derulate aici din fonduri europene, în cadrul POIM. ”Valoarea investițiilor pe care le avem prevăzute pentru anul 2023 este de 121.906 mii lei, adică mai mult decât dublul surselor noastre de venit, fapt care evidențiază o dată în plus eficacitatea accesării de fonduri europene pentru dezvoltare. O spun încă o dată, dacă nu reușeam să atragem bani europeni, investițiile pe care le-am realizat și pe care urmează să le facem și anul acesta, ar fi fost doar un vis frumos”, a mai spus ing. Cristian Ionică, director general al ASVJ.

Speranțele acestuia pentru închiderea Bugetului Apa Serv Valea Jiului în cifrele aprobate se leagă și anul acesta de o relație corectă cu beneficiarii, directorul general al companiei dând asigurări că serviciile oferite de Apa Serv vor fi în măsură să satisfacă exigențele abonaților, cărora le solicită, în același timp, să achite la termen facturile pentru consumul de apă și pentru celelalte servicii contractate, aceasta fiind singura modalitate în care bugetul Apa Serv poate fi menținut în echilibru.