Primăria Lupeni primește propuneri de proiecte pentru finanțare a activităților derulare de ONG-uri

Au mai rămas dăuă zile până când organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniile sportiv și religios mai depune solicitări de finanțare pentru proiectele derulate în cursul anului 2023, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă din partea Primăriei municipiuluiui Lupeni.

Acordarea de finanțare se  face în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și HCL Municipiul Lupeni nr. 38/30.03.2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2023.

Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, suma totală, acordată din bugetul local al Municipiului Lupeni, într-o singură sesiune, pentru finanțările nerambursabile în anul 2023 este de 500.000 lei și se alocă 300.000 lei pentru domeniul sport și 200.000 lei programelor sau acțiunilor din domeniul cultelor religioase.

Ghidurile de obținere a finanțării sunt publicate pe pagina web a Primăriei municipiului Lupeni, de unde pot fi descărcate și formularele necesare pentru depunerea cererilor de finanțare sau se poate procura de la sediul Municipiului Lupeni, str. Revoluției  nr. 2, Județul Hunedoara.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 06.06.2023, ora 15.00; la sediul Municipiului Lupeni, str. Revoluției  nr. 2, Județul Hunedoara.

Perioada în  care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 07.06. – 14.06.2023.