Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 26 mai 2023

În temeiul prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 26 mai 2023, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.87/2023 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de şef Serviciu Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de  preluare  temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului județean DJ 666B cuprins între km 0+000 și km 5+750,  drum intravilan aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Aninoasa, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a drumului vicinal care face legătura între drumul județean DJ 668B și Mănăstirea Măgura de la km 0+000 la km 1+000: pășune Meret aparţinând proprietăţii publice a Comunei Mărtinești, în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale S.C. APA PROD S.A. DEVA;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență Deva în justiție;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție din cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Întrebări, interpelări.