Primăria Vulcan nu are pârghii legale pentru a transporta deșeurile din Colonie la un deponeu ecologic

Informare de presă

Pentru o corectă informare cu privire la deșeurile depozitate pe amplasamentul-hală din municipiul Vulcan, aflate în custodia SC Pregoterm SA, societate aflată în faliment prin Cabinet Individual de insolvență Holhoș Grigore, Primăria municipiului Vulcan este în măsură să facă următoarele precizări:

  1. Conform documentelor, în această hală există depozitate deșeuri provenite din activitatea desfășurată de către SC Pregoterm SA Vulcan, până la data de 27.12.2018, dată cu care activitatea a fost preluată de către SC Supercom SA, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 4 Petroșani, Valea Jiului, nr. 1824/148/04.12.2018 încheiat cu ADI ”Sistemul integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”. Pregoterm SA se află în fază de faliment prin Cabinet individual de insolvență Holhoș Grigore. Pregoterm SA a intrat în faliment în anul 2019, prin sentința numărul 414/F/2019 din data de 18.07.2019, pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul numărul 5752/97/2014.
  2. Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a stabilit obligațiile de mediu la încetarea activității PREGOTERM prin adresa numărul 917/AAA/27.01.2020 care a fost trimisă, SPRE ȘTIINȚĂ, și către Primăria Municipiului Vulcan prin adresa numărul 1427/3.02.2020.

Obligațiile de mediu prevăd: Valorificarea/eliminarea prin operatori autorizați a întregii activități de deșeuri stocate în hală – termen de realizare 31/10/2020.

  1. Prin adresa numărul 8343/AAA/30.10.2020, APM Hunedoara aduce la cunoștință către Cabinetul individual de insolvență Holhoș Grigore că termenele din actele de reglementare, inclusiv obligațiile de mediu, se prorogă cu 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
  2. Primăria Vulcan nu a primit nici o sancțiune/amendă de la instituțiile abilitate în protecția mediului pentru lipsa de implicare sau interes față de deșeurile aflate pe amplasamentul – hală și care sunt în custodia Pregoterm SA prin Cabinet de Insolvență Holhoș Grigore.

 

PRIMAR,
MERIȘANU CRISTIAN ION