Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința CJH din 30 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 30 iunie 2023, orele 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al Județului Hunedoara a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții “Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Academia de Studii Economice din București pentru organizarea în comun a proiectului de interes județean Conferința internațională zonală româno – franceză „Dezvoltare regională durabilă pentru județul Hunedoara”, care va avea loc în municipiul Hunedoara, în perioada 04 – 07 octombrie 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.111/2020;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.30”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu Petroșani”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Cabinet de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN  SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului Industrial Călan;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Bîrlea Ovidiu Gabriel și validarea domnului Sabău Remus Cristian;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad