Primăria Lupeni lansează în dezbatere publică raportul final al ”Planului Strategic Instituțional” al localității

Raportul final al ”Planului Strategic Instituțional” al municipiului Lupeni, pentru perioada 2022-2027, realizat în cadrul unui proiect european implementat de autoritățile publice locale, a fost finalizat. Documentul, în forma definitivă, a fost lansat într-o ultimă dezbatere publică, înainte de a fi adoptat de către forul legislativ al municipiului Lupeni.

”Concret, prezentul Plan Strategic Instituțional reprezintă documentul de management și de programare bugetară internă a Primăriei Municipiului Lupeni, elaborat pentru perioada 2023-2024. Prin acest document, se urmărește crearea cadrului strategic pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate și indicatori, planul oferind o imagine clară a politicilor, angajamentelor și a măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul Primăriei Municipiului Lupeni. Practic, Planul Strategic Instituțional elaborat la nivelul Municipiului Lupeni reprezintă principalul instrument ce poate fi utilizat în procesul de programare bugetară, corelând politica publică inițiată de administrația locală cu resursele financiare disponibile”, spune primarul Lucian Resmeriță.

Documentul, în forma finală, poate fi consultat de cei interesați pe platforma web a municipiului Lupeni, urmând linkul: https://www.municipiullupeni.ro/dm_lupeni/portal.nsf/F8402DC608F22214C22589EA001D705F/$FILE/PSI%20M

Documentul urmează să fie adoptat în ședința de Consiliu local din luna iulie 2023, în acest sens, proiectul de hotărâre cu nr. 110/ 2023, inițiat de primarul municipiului Lupeni pentru aprobarea PLANULUI STRATEGIC INSTITUȚIONAL AL MUNICIPIULUI  LUPENI pentru perioada 2022-2027, fiind lansat, potrivit părevederilor legale, privind transparenţa decizională în administraţia publică, în consultare publică.

Cei interesați mai pot face propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul  0254/560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 24.07.2023, ora 12.00. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.