Consiliul județean Hunedoara / Convocator ședința ordinară a CJH din 31 august 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat joi, 31 august 2023, ora 13.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului„Investiții în sistemele Informatice și în Infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Investiții în sistemele informatice și în Infrastructura digitală a unităților sanitare publice, la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Investiții în sistemele informatice și în Infrastructura digitală a unităților sanitare publice, la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3;
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de drum comunal DC 64 de la km 0+000 la km 3+100 aparținând proprietății publice a Comunei Pui, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic Sarmizegetusa Regia – DRUMUL PAVAT din cadrul sitului arheologic, punct Dealul Grădiștii”;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare – primire al investiției „Refacere infrastructură calamități – Susținere magistrală piloni din zona Firizoni și zona Sucionilor”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea din fonduri publice a programelor sportive, inițiate de către structurile sportive de drept public;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului de Artă Deva;
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unui sector din drumul forestier „Axial Dobra” și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor–Romsilva în domeniul public al Județului Hunedoara;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii documentațiilor de actualizare a informațiilor cadastrale pentru tronsonul de la km 0+00 la km 15+982 din drumul județean DJ687A: Hășdat – Hațeg și însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului nr.55280/18419/2023 de predare-primire a construcțiilor situate pe str. Minei, nr.2, Orașul Petrila, din domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public al Județului Hunedoara.